Edited: 175100004571
LT
1751: wetsvoorstel: abdijen zouden boerderijen moeten verdelen
Sedert 1751 had de Raad van Henegouwen een wetsvoorstel gedaan: de abdijen zouden verplicht worden hun hoeven te verdelen en er nieuwe te bouwen. Die woningen zouden de jeugd in staat stellen zich te vestigen en een familie te stichten.

19830039:74
175100004571