Edited: 174900007163
LT
1749: abdij Heylissem heeft 2.800 ha gronden
19730034: 96
174900007163