Edited: 165000001167
LT
1650: abdij Averbode bezit 5.788 hectaren
19970045: Kaartboek van Averbode, blz. 23
165000001167