Er werd vandaag nog geen backup gemaakt DUS...Backup van de MySQL werd gemaakt