Category HISTORY MIDDLE AGES - 46 titles


ABRAHAMS Israël (1991) - Joods leven in de Middeleeuwen

ALEXANDRE Pierre (1976) - Le climat au Moyen Age en Belgique et dans les régions voisines (Rhénanie, Nord de la France)

AUBOUIN Michel, TEYSSIER Arnaud, TULARD Jean, SARKOZY Nicolas (Avant-propos) (2005) - Histoire et dictionnaire de la police du moyen age à nos jours

BALARD Michel (dir.) (1989) - Etat et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance

BARTLETT Robert (red.) (2002) - Middeleeuws panorama (vertaling van Medieval Panorama - 2001)

BEJCZY Istvan Dr (2001) - Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

BLOCKMANS Wim, HOPPENBROUWERS Peter (2013) - Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa.

BOSWELL John (1990) - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.

BREDERO Adriaan H. (2001) - De ontkerstening der middeleeuwen. Een terugblik op de geschiedenis van twaalf eeuwen christendom

BREDERO Adriaan H. (1986) - Christenheid en christendom in de middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving

CROSSLEY Fred. H. (1949) - The English Abbey. Its life and work in the Middle Ages.

d'HAENENS Albert, VANHOEBROECK Henri (Edit.) (1986) - De lagere school in België van de middeleeuwen tot nu. L'Ecole primaire en Belgique depuis le Moyen Age.

DE KAY Ormonde (1966) - Wereldgeschiedenis: Het Oosten in de Middeleeuwen.

DUBY Georges (1988) - De zondag van Bouvines. 27 juli 1214: de oorlog in de Middeleeuwen

FEDOU René (1971) - L'Etat au Moyen Age

FOLSCHEID Dominique (1998) - Kalender van de filosofie 2: Van de Middeleeuwen tot nu (vertaling van Les grandes dates de la philosophie classique, moderne et contemporaine - 1996)

FOSSIER Robert (1970) - Histoire sociale de l'occident médiéval

GANSHOF, F.L. Prof. Dr. (1944) - Over Stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn gedurende de Middeleeuwen.

GENICOT Léopold, BOUCHAT_DUPONT Marie-Sylvie, DELVAUX Béatrice (1970) - La crise agricole du bas moyen âge dans le namurois

GIMPEL Jean (1975) - La révolution industrielle du Moyen Age

GOTHIER Louis, TROUX Albert, LABARBE Jules, HARMAND Louis, MOLLAT Michel, VAN SANTBERGEN René, LIZERAND Georges, MOREAU Gérard (1964) - Receuils de textes d'histoire. Tome I: L'Antiquité, L'Orient, La Grèce, Rome; Tome II: Le Moyen Age; Tome III: Les Temps Modernes

GUERBER H.A. (s.d.) - Mythen en legenden uit de Middeleeuwen. Haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst (bewerkt door H.W. Ph. E. Van den Bergh van Eysinga)

HERRMANN Paul (1957) - De lokroep van het onbekende. De ontdekkingsreizen sedert de Middeleeuwen. Met 45 kaarten en 95 afbeeldingen.

Hoppenbrouwers P., B. van Bavel (eds.) (2004) - Landholding and Land Transfer in the North Sea Area (Late Middle Ages - 19th Century)

JANSEN H.P.H. (prof univ Leiden) (1983) - Geschiedenis van de Middeleeuwen. Algemeen overzicht van de geschiedenis der Middeleeuwen van rond 300 tot 1500, met ruime aandacht voor de Lage Landen.

JANSSENS Paul Prof. Dr (1998) - De evolutie van de Belgische adel sinds de Late Middeleeuwen

KLOEK Fred (1987) - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek

KLOEK Fred [old book number 19870143] (1987) - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek

KOCH H.W. Prof. (1980) - Over Hellebaarden, Donderbussen en Huurlingen. Het Krijgsbedrijf in de middeleeuwen.

LEGUAY Jean-Pierre Prof. (1984) - La rue au Moyen Age

LENSEN Leo, HEITLING Willy H. (1983) - Stad in de Middeleeuwen. Dagelijks leven in Zutphen

MOULIN Léo (1981) - La vie quotidienne des religieux au Moyen Age (Xe - XVe siècle)

OCKELEY, JAAK; JANSSENS, JEF; GOTZEN, FRANK; VERBESSELT, LOUISA EN BOULPAEP, VIVIAN (RED.), STEVENS Fred (2005) - Recht in geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd. Aangeboden aan prof. dr. Fernand Vanhemelryck.

PERROY Edouard, AUBOYER Jeannine, CAHEN Claude, DUBY Georges, MOLLAT Michel, (1967) - Le Moyen Age

PIRENNE Henri (1948) - De Middeleeuwen - Economische en Sociale Geschiedenis

RICHE Pierre (1973) - La vie quotidienne dans l'Empire Carolingien

ROTTIER Honoré, DECRETON Jan (large format photography) (1996) - Rondreis door middeleeuws Vlaanderen.

s.n. (2008) - De mooiste mythen en sagen uit de Middeleeuwen

SCHNÜRER Gustav Prof Dr (1950) - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen 3 delen I, II en III

SCHNÜRER Gustav Prof Dr (1950) - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen III

Tijdschrift van het Gemeentekrediet. (1955) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 9, nr 34: De aanleg en het onderhoud der wegen in België door de locale besturen (barrières en tolrechten vanaf de Middeleeuwen tot 1830)

VALKAERT E. (1923) - Handboek der Oude Geschiedenis - Handboek der Middeleeuwsche Geschiedenis

VAN UYTVEN Raymond (1998) - De zinnelijke middeleeuwen

VAN VRIESLAND Victor E. (1986) - De spiegel van de Nederlandse poëzie van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers

VERDON Jean (2007) - Voyager au Moyen Age

WADDELL Helen (1966) - Vaganten in de Middeleeuwen.