Hier tonen we u de dossiers die door MERS aangemaakt werden


Classified dossiers hebben een rood dossiernummer en worden niet getoond.

U hebt een 27 inch scherm (of groter) nodig om onze dossiers te kunnen bekijken

Status Aantal Totaal aantal pagina's
DOSSIERS 907 84040
CLASSIFIED 165 13240
COPYRIGHT 348 38562
DECLASSIFIED 394 32238
Zoek binnen een hoofdcategorie
Dossier Titel Aantal pagina's Status Boek beschikbaar ?
19480201 Wetsvoorstellen en -ontwerpen ter hervorming van het NIR 96 DECLASSIFIED
19480202 Wetsvoorstellen en -ontwerpen ter hervorming van het NIR 165 DECLASSIFIED
19520003 BAUCHARD, La presse, le film et la radio pour enfants 218 DECLASSIFIED
19580001 JOYE, La presse et les trusts en Belgique (1958) 118 COPYRIGHT
19580002 MATRAS, Radiodiffusion et télévision (1958) 132 COPYRIGHT
19590001 « Structures de la presse quotidienne en Belgique », Courrier hebdomadaire du CRISP 1959/1 (n° 1), p. 1-10. 11 COPYRIGHT
19590002 GROSSER, Hitler, la presse et la naissance d'une dictature 0 COPYRIGHT
19600025 BURGELMAN, Omroep en politiek 1940-1960 (I) 202 COPYRIGHT
19600026 BURGELMAN, Omroep en politiek 1940-1960 (II) 234 COPYRIGHT
19600027 BURGELMAN, Omroep en politiek 1940-1960 (III) 105 COPYRIGHT
19600501 Wet van 18/5/1960 op BRT en RTB | met voorbereidende teksten (Deel I) 234 DECLASSIFIED
19600502 Wet van 18/5/1960 op BRT en RTB | met voorbereidende teksten (Deel II) 158 DECLASSIFIED
19600601 LAMBERT, Verkoop nationale goederen dep. Schelde (OVL) (1960) (I) 248 DECLASSIFIED
19600602 LAMBERT, Verkoop nationale goederen dep. Schelde (OVL) (1960) (II) 76 DECLASSIFIED
19610601 Radio- en televisie-houders in België (1955-1960/1958-1960) 2 DECLASSIFIED
19660047 CATALANI, Waaiers 0 COPYRIGHT
19670101 19670102: STER-reclame in Nederland (jaarverslagen 66,67, tarieven) 91 DECLASSIFIED
19681101 1967-1968: dagbladuitgevers volgen ontwikkelingen commerciële TV in buitenland 171 DECLASSIFIED
19690301 Spécial 19690305: Publicité à la TV. Oui, pourquoi? 88 DECLASSIFIED
19700001 CRISP, GOL, Le monde de la presse en Belgique (1970) 227 COPYRIGHT JA
19700401 SPEA, ... studie van de reklame in de Belgische Radio en TV (1970) 153 DECLASSIFIED
19700701 kijk- en luistergeld als verdeelsleutel voor financiering UER/EBU 5 DECLASSIFIED
19710033 CeCoWe, Persgids - Dag- en weekbladen 0 DECLASSIFIED
19731001 NV De Standaard: Herschatting effectenportefeuille (Accountex 19731015) 17 CLASSIFIED
19741001 Kabeltelevisie. Referaten Congres. (1974) (I) 206 DECLASSIFIED
19741002 Kabeltelevisie. Referaten Congres. (1974) (II) 72 DECLASSIFIED
19750001 Radioscopie de la presse belge (1975) (1/3) 244 COPYRIGHT JA
19750002 Radioscopie de la presse belge (1975) (2/3) 241 COPYRIGHT JA
19750003 Radioscopie de la presse belge (1975) (3/3) 107 COPYRIGHT JA
19750004 RTT SCHOOL, Wetgeving radioberichtgeving 73 DECLASSIFIED
19750101 RTT-School: De Regie van T.T. Structuur en organisatie 124 DECLASSIFIED
19750401 CRISP, Morphologie des groupes et entreprises de presse (I, II, III) (1975) 83 COPYRIGHT
19750501 CVP: Nota aan de leden van het partijbureau over 'zendgemachtigde verenigingen' 8 DECLASSIFIED
19750601 VAN BOL, De sociale communicatiemedia in België (1975) 119 DECLASSIFIED
19750801 KDS, Kostenraming redactie De Standaard - Het Nieuwsblad 0 DECLASSIFIED
19750901 VANDENBUSSCHE, Ontwikkeling, org. en werking van de omroep (1975) 134 DECLASSIFIED
19760001 LAVOINNE, La presse. Idéologies et sociétés 190 COPYRIGHT
19760101 Rijk der Vrouw: enorme verliezen (artikel Trends 19760115) 1 DECLASSIFIED
19760201 DIC, televisie en vertrossing (feb. 1976) 163 DECLASSIFIED
19760301 Standaardgroep: analytische boekhouding in opbouw (1975-1976) 64 DECLASSIFIED
19760401 Rijk der Vrouw: 178 MBEF verlies in 1975 1 DECLASSIFIED
19760402 Trends: De teleurgang van De Krant (een mistig dossier) 4 DECLASSIFIED
19760502 PEETERS, VANHOECK, Verslag betr. de groep De Standaard 69 DECLASSIFIED
19760503 CRISP, La Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion CLT (1976) 38 COPYRIGHT
19760504 ENGELS J., Het liberalisme tegenover radio en TV 72 DECLASSIFIED
19760601 Hebdoplan, ontwerp-overeenkomst overname weekbladen Standaardgroep 10 DECLASSIFIED
19761001 BUYLE Daniël, voor het Standaard-personeel is de zomer niks geworden ! 24 DECLASSIFIED
19761002 19761022: CRISP, Mutations dans la presse belge (1975-1976) 35 COPYRIGHT
19761201 VAN PELT Herman, Zendgemachtigde verenigingen 39 DECLASSIFIED
19770001 VAN LAEKEN William (red.), BOONE Luk, Dossier Omroep 36 COPYRIGHT
19770027 VAN ZUILEN, The Life Cycle of Magazines 0 COPYRIGHT
19770601 JACOBS, De tweede generatie kabeltelevisie 204 DECLASSIFIED
19771101 KULTUURLEVEN/Boone, persconcentratie en commercialisering/BRT (11/1977) 104 COPYRIGHT
19780001 LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia (1978) (I) 211 COPYRIGHT JA
19780002 LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia (1978) (II) 198 COPYRIGHT JA
19780003 LUYKX, Evolutie van de communicatiemedia (1978) (III) 167 COPYRIGHT JA
19780004 FIEJ, La liberté de la presse est la liberté du citoyen (1978) 83 DECLASSIFIED
19780007 HAMELINK, De mythe van de vrije informatie (1978) 157 COPYRIGHT
19780037 THIBAU, 'Le Monde', histoire d'un journal 0 COPYRIGHT
19780501 LENTZEN, Evolution de la concentration et de la concurrence de la presse en B. (1978) 151 DECLASSIFIED
19780801 TESSENS Lucas, Faillissement van de Standaardgroep - Hoofddeel 227 DECLASSIFIED
19780901 TESSENS Lucas, Faillissement van de Standaardgroep - Bijlagen 97 DECLASSIFIED
19780903 TESSENS Lucas, Faillissement van de Standaardgroep - Bijlagen - aanvullingen pp. 19-25 7 DECLASSIFIED
19780904 BOONE Luk, Vers une politique des media ? (1978) 27 COPYRIGHT
19781001 INTEGAN, Colloquium De toekomst van de kabeltelevisie 115 DECLASSIFIED
19781002 25 jaar televisie in Vlaanderen - Congres 1978 (I) 123 COPYRIGHT JA
19781003 25 jaar televisie in Vlaanderen - Congres 1978 (II) 115 COPYRIGHT JA
19781201 VUM: Jaarrekening per 31/12/1978 + verslag RvB 41 DECLASSIFIED
19790001 BRT-Persdienst, Handboek (1979) 114 DECLASSIFIED
19790057 VAN HAEGENDOREN, Geel & zwart van de driekleur 0 CLASSIFIED
19790601 VUM: Basisinformatie over het bedrijf 114 DECLASSIFIED
19790602 DIELEMAN, Financieel-bedrijfseconomische doorlichting van de B. persondernemingen 162 DECLASSIFIED
19790701 Guido Verdeyen (VUM) vraagt thesis faillissement De Standaard op 1 CLASSIFIED
19790801 Nieuwsblad: onderzoek bij 800 lezers 148 DECLASSIFIED
19790901 VAN ROMPAY, Reklame op de Belgische televisie ? (1979) (I) 220 DECLASSIFIED
19790902 VAN ROMPAY, Reklame op de Belgische televisie ? (1979) (II) 79 DECLASSIFIED
19791201 nominatieve lijst van de personen aan wie we FDS leverden 1 CLASSIFIED
19791202 Media History 1667-1979 59 CLASSIFIED
19791203 JWT, Trends in total adv. expenditures in 25 countries 1970-1979 44 DECLASSIFIED
19800301 Faillissement van de Standaardgroep - Verdediging Hubert Fonderie (1980) - Corr. Rb 65 DECLASSIFIED
19800302 EELEN, LEFEVER, JANSSENS, De eskalatie van het computergeweld (bij VUM) 82 DECLASSIFIED
19800401 VUM: verslag van de Commissaris Claudine Van Damme-De Waele 38 DECLASSIFIED
19800501 NFIW/FNHI: Jaarverslag 1979 30 DECLASSIFIED
19800601 Vonnis inzake faillissement Standaardgroep - Strafdossier - Corr. Rb 27/6/1980 47 DECLASSIFIED
19800602 NFIW: onderhandelingen met LT 12 CLASSIFIED
19801001 VANHOOF Albert, Cultuurautonomie en begroting (Inspectie van Financiën, 10/1980) 69 DECLASSIFIED
19801002 Vlaamse Raad: omroep, publiciteit, pers: bevoegdheden gemeenschappen 6 DECLASSIFIED
19801003 documenten BVDU/ABEJ: discussie deficit posterijen, e.a. 73 CLASSIFIED
19801201 Overzicht activiteiten 19800101 - 19801214 12 CLASSIFIED
19810001 BRT, Vademecum wetten, decreten en besluiten (1981) 217 DECLASSIFIED
19810002 TESSENS, Positionering dag- en weekbladen en TV op leeftijd en geslacht 7 DECLASSIFIED
19810201 TESSENS Lucas, De horigheid in het westerse mediamodel (feb. 1981) 2 CLASSIFIED
19810301 Expansiesteun voor Hoste, Tabel expansiesteun pers, etherreclame op BRT/RTB, Dehaene 16 DECLASSIFIED
19810502 LERNOUT Ward, TESSENS Lucas (NFIW), Fundamentele analyse v/d negatieve invloed van eterreklame ... 47 DECLASSIFIED
19810503 • wetsontwerp etherreclame, bemerkingen NFIW, concertatie kab. 1M 73 DECLASSIFIED
19810504 NFIW: becijferd dossier (FR/NL) wegzuigingseffect etherreclame + erratum 103 DECLASSIFIED
19810505 Kabinet 1M: wetsontwerp etherreclame: ingewonnen adviezen van betrokken groepen 119 DECLASSIFIED
19810601 wetsontwerp handelsreclame op tv (regering Eyskens) stukken juni 1981 70 DECLASSIFIED
19810602 Speciaal nr 25ste verjaardag NFIW/FNHI (1956-1981) 142 DECLASSIFIED
19810701 NFIW protesteert tegen gebruik 'opiniepers' door premier Eyskens + antwoord 1M 9 DECLASSIFIED
19810702 standpunten over de wet op de handelsreclame op TV - kabinet 1M 144 DECLASSIFIED
19810801 19810813: De Nieuwe: Etherreclame op z'n Belgisch (pro BRT, anti-NFIW) 3 DECLASSIFIED
19810901 Kijk- en luistergeld: decentralisatie: Willockx (SP) kiest nog rap Sint-Niklaas 1 DECLASSIFIED
19810902 STURTEWAGEN Bart, De krantengroep De Standaard sinds het faillissement 244 DECLASSIFIED
19810903 HOEBEKE, La distribution de la presse et l'A.M.P. (1981) 186 DECLASSIFIED
19811001 BVDU/NFIW, Onderzoek naar de gevolgen van de invoering van TV-reklame ... 48 DECLASSIFIED
19811002 CIM: Frederix zet vraagtekens bij steekproef - VUM-Belga: Cel nieuwe media Verdeyen 13 DECLASSIFIED
19811101 Vlaamse dagbladen geven GB-INNO-BM korting van 35 tot 48 procent op pub 5 DECLASSIFIED
19811201 BJÖRKMAN, Television advertising. A threat to the daily press? 72 DECLASSIFIED
19820001 DEMOL Lieve, at no cost to the taxpayer; Witboek onafh. televisie in Vlaanderen 139 DECLASSIFIED
19820002 DE HAES, Een rechtse krant van de Linkeroever (GVA) (1982) 1 COPYRIGHT
19820101 VUM: Plan op langere termijn voor invoering van nieuwe technologie 57 DECLASSIFIED
19820201 19820223: uiteenzetting over bevoegdheden federale - en deelregeringen 45 CLASSIFIED
19820301 THUY Walter, De omroep in Vlaanderen (kritiek op BRT) [maart 1982] 69 DECLASSIFIED
19820401 KREDIETBANK, Etherreclame en computerisering: nieuwe uitdagingen voor de dag- en weekbladen 6 DECLASSIFIED
19820402 VUM: verslag van de Commissaris Claudine Van Damme-De Waele 20 DECLASSIFIED
19820501 Brugsch Handelsblad: interne moeilijkheden 3 CLASSIFIED
19820502 19820527: Jan Merckx verkozen tot voorzitter NFIW; Matthews en De Nolf in RvB 4 DECLASSIFIED
19820503 Agentschap Belga: Jaarverslag 1981: verlieslatend en in moeilijkheden 17 DECLASSIFIED
19820504 NFIW, TESSENS, Verslag van de secretaris-generaal over het jaar 1981 101 DECLASSIFIED
19820602 DARDENNE Christiane, Une chaîne de télévision privée commerciale en Flandres via le cable? (résumé) 46 DECLASSIFIED
19820603 DARDENNE Christiane, Une chaîne de télévision privée commerciale en Flandres via le cable? (full) 189 DECLASSIFIED
19820604 RTL-Vlaams: enkele persknipsels (6/1982 - 10/1982) 14 DECLASSIFIED
19820605 Standpunten dagbladuitgevers inzake rapport Dardenne en RTL (19820629) 4 CLASSIFIED
19820606 Kerncijfers dagbladen; CEPESS-nota Mediabeleid met kabelgeb. (Jan De Groof); 65 CLASSIFIED
19820701 kijk- en luistergeld: ontvangsten 1970-1981, parlementaire vragen 61 DECLASSIFIED
19820703 BOON Jaak, Experimenten met lokale TV en gemeenschaps-TV in Franstalig B. 170 DECLASSIFIED
19820801 TESSENS Lucas, Geschreven pers, politiek en financiële wereld op zoek naar nieuw media-model 12 DECLASSIFIED
19820901 TESSENS Lucas adviseert de oprichting van een NV voor CTV - hard standpunt 23 DECLASSIFIED
19821001 Onderwerpen: financiering BRT, agentschap Belga in moeilijkheden, CVP-mediadag, ... 148 DECLASSIFIED
19821015 RTT/Dep. IF, De Regie T.T. (RTT) tegenover de interactieve videotex (1982) 16 DECLASSIFIED
19821101 TESSENS Lucas, Commerciële televisie en geschreven pers: de moeilijke verzoening (11/1982) 21 DECLASSIFIED
19821102 November 1982: Vlaamse frontvorming (politici én uitgevers) tegen RTL-Vlaams 11 DECLASSIFIED
19821103 PVV: Het doorbreken van het BRT-monopolie in het kader van een globaal mediabeleid 18 DECLASSIFIED
19821104 November 1982: tele-ZEG - MEDIA - standpunten van de CVP 52 DECLASSIFIED
19821105 RTL-Vlaams: BRT, de rol van RTT, transcriptie standpunt Vlaamse Regering (11/1982) 22 DECLASSIFIED
19821106 8 november 1982: RTL-Vlaams: kabinet Poma is tegen 16 DECLASSIFIED
19821107 HERROELEN, 1, 2, ... veel ? Kroniek van 20 jaar BRT (I) 192 COPYRIGHT JA
19821108 HERROELEN, 1, 2, ... veel ? Kroniek van 20 jaar BRT (II) 105 COPYRIGHT JA
19821201 Topoverleg ACW over mediabeleid en KLG 3 CLASSIFIED
19821202 Tele-ZEG, NFIW in cijfers, tv-derden, 135 DECLASSIFIED
19830043 JANSSENS Frank, Automatizering in de pers 0 COPYRIGHT
19830101 Belga; stil leggen dossier Vlaamse Mediaraad door Poma; nota Grauls 49 DECLASSIFIED
19830201 INBEL, Executieve vraagt inspraak dossier etherreclame, Poma 57 DECLASSIFIED
19830301 TESSENS Lucas, Politiek (lobbying) van de NFIW/FNHI ondersteunen met statistiek 2 DECLASSIFIED
19830501 BVDU/NFIW, Onderzoek naar de gevolgen van de invoering van TV-reklame ... 43 DECLASSIFIED
19830601 VERSAILLES, Sommet Européen - Guide de la Télématique (1983) 79 DECLASSIFIED
19830602 CEPESS, CVP, Over ether en inkt. Bijdragen over de media (juni 1983 of 1984) 229 DECLASSIFIED
19830701 COMMISSIE VAN DE EG, Televisie in Europa (1983) 191 DECLASSIFIED
19831101 BRT, De toekomst van de omroep als openbare dienst (11/1983) 112 DECLASSIFIED
19831201 TESSENS Lucas, MEDIASTATISTIEKEN (1983) - Aflevering I 107 DECLASSIFIED
19840001 LEYSEN, Krisissen zijn uitdagingen (1984) 196 COPYRIGHT
19840068 DE GROOF & VERMEIRE, Administratieve en technische normen i.v.m. tele- en radioverbindingen. 0 CLASSIFIED
19840301 Politiek zakboekje 1984 (I) 219 COPYRIGHT
19840302 Politiek zakboekje 1984 (II) 182 COPYRIGHT
19840401 kabinet 1M: ontwerpteksten reclame op radio en TV 24 DECLASSIFIED
19840501 CRISP, DELTENRE, La télédistribution 35 COPYRIGHT
19840502 BOON, De omroep 151 COPYRIGHT JA
19840601 PUTSEYS, Radio en politiek (1900-1933) (Deel I) 132 DECLASSIFIED
19840602 PUTSEYS, Radio en politiek (1900-1933) (Deel II) 131 DECLASSIFIED
19840701 Verslagen VMM (25/7 - 16/12/1984), bespreking en verspreiding VMM-eindrapport 25 DECLASSIFIED
19840901 Oprichting van de Vlaamse Media Maatschappij (26 september 1984) 21 DECLASSIFIED
19841001 19841016: TESSENS/VERHOFSTADT/CLAEYS: Eindrapport VMM - Kladversie (Deel I) 232 DECLASSIFIED
19841002 19841016: TESSENS/VERHOFSTADT/CLAEYS: Eindrapport VMM - Kladversie (Deel II) 207 DECLASSIFIED
19841003 19841016: TESSENS/VERHOFSTADT/CLAEYS: Eindrapport VMM - Kladversie (synthese) 28 DECLASSIFIED
19841004 19841016: TESSENS/VERHOFSTADT/CLAEYS: Eindrapport VMM - DEFversie (Delen 1-3) 220 DECLASSIFIED
19841005 19841016: TESSENS/VERHOFSTADT/CLAEYS: Eindrapport VMM - DEFversie (Delen 4-5) 158 DECLASSIFIED
19841006 Oktober 1984: stukken betreffende commerciële TV 57 DECLASSIFIED
19841101 Commerciële TV: stukken 1984 139 DECLASSIFIED
19841201 Notulen van het contact van VMM met het Kabinet Geens op 18/12/1984 3 DECLASSIFIED
19841202 CLAEYS V., TESSENS L., Centrale TV-exploitatiestudio met geïntegreerde nieuwsdienst en eigen E.N.G-ploegen 84 DECLASSIFIED
19841203 Gazet van Antwerpen, Kreatie van een krant (1984) 34 DECLASSIFIED
19850001 HARRELL, The Cable Television Technical Handbook (1985) (Part I) 160 COPYRIGHT
19850002 HARRELL, The Cable Television Technical Handbook (1985) (Part II) 161 COPYRIGHT
19850003 OP DE BEECK, Omroepen in de woestijn, de BRT-discussie 138 COPYRIGHT JA
19850101 Adviezen Gemeenschapsregeringen over wet handelspubliciteit op TV 58 DECLASSIFIED
19850102 LENTZEN Evelyne, CLT (CH 1066, 18 janvier 1985) 49 COPYRIGHT
19850103 TESSENS, Het 'Vlaamse' kijk- en luistergeld en de dotatie aan de BRT (17/1/1985) 13 DECLASSIFIED
19850501 de steriele Astoria-gesprekken over privatisering TV2 (29/5-13/11/1985) 46 DECLASSIFIED
19850502 TESSENS, Verslag van de Sekretaris-generaal van de NFIW/FNHI over 1984 78 DECLASSIFIED
19850522 FIPP Madrid 1985 - Programma 0 DECLASSIFIED
19851001 Topoverleg Geens, d'Hondt-Van Opdenbosch, Swaelen, BRT, CEPESS (verslag) 8 CLASSIFIED
19851101 Commerciële TV in Vlaanderen: dossiers 1985 169 DECLASSIFIED
19851201 MERS Media History 1980-1985 166 CLASSIFIED
19851202 BRT: Jaarverslag 1985 220 DECLASSIFIED
19851231 NFIW, Federale Regering, aanloop naar wet commerciële TV & VTM 0 DECLASSIFIED
19860001 BUYLE, De lakeien van de Wetstraat (1986) 101 COPYRIGHT JA
19860101 GOVAERT, LENTZEN, Les medias en Frandre I + II (CRISP, janvier 1986) 119 COPYRIGHT
19860201 MARTENS, Instructies werking regering 127 DECLASSIFIED
19860601 Vlaamse Beeldindustrie NV, De commerciële TV in Vlaanderen 11 DECLASSIFIED
19860602 Memorandum Vlaamse Media Maatschappij (VMM) juni 1986 42 DECLASSIFIED
19860801 radiodistributie, teledistributie, kijk- en luistergeld (1986) 13 DECLASSIFIED
19860901 Ra-Tel, Paul Vandenbussche op pensioen op 1 september 1986. 26 DECLASSIFIED
19861002 TESSENS Lucas, Balansanalyse pers 1986 (boekjaren 83/84/85) 35 DECLASSIFIED
19861101 10 jaar VUM - Historiek - Magazine gedrukt op 400.000 ex. 100 COPYRIGHT
19861201 TESSENS Lucas, MEDIASTATISTIEKEN (1986) - Sectie TV & kabel (TVD) 26 DECLASSIFIED
19861202 MARTENS W., Ontwikkelingen in het B. mediabeleid - VNU - 19861222 20 DECLASSIFIED
19861204 Nederland: STER-reclame: Jaarverslag 1986 34 DECLASSIFIED
19870001 Mediapolitiek/mediabeleid: draft-lijst documenten 1981-1987 22 CLASSIFIED
19870301 TESSENS Lucas, MEDIASTATISTIEKEN (1987) - Aflevering maart 1987 110 DECLASSIFIED
19870302 TESSENS Lucas, MEDIASTATISTIEKEN (1987) - Aflevering maart 1987 (D. 2) 73 DECLASSIFIED
19870501 TESSENS Lucas, Verslag van de Sekretaris-Generaal over het jaar 1986 57 DECLASSIFIED
19870901 voorstel van IPB en RTL-TVi aan de Vlaamse uitgevers 25 DECLASSIFIED
19870902 VMM: dossiers 1987 tot bijschaving financieel plan (sept. 1987) 50 DECLASSIFIED
19870903 DE PROFT, Tien jaar R.T.T.-beleid (1977-1987) 0 DECLASSIFIED
19871101 23 november 1987: speciale expansiesteun voor oprichters VTM 9 DECLASSIFIED
19871102 BRT, Bezit van AV-app. in het VG (1983-1987) 143 DECLASSIFIED
19871201 Verslagen van de Raad van Bestuur van cv VMM (6/1 - 9/12/1987) 67 DECLASSIFIED
19871202 BRT, Hoe ziet de BRT zichzelf in de toekomst? 32 DECLASSIFIED
19871203 Verkiezingsuitslagen van 13 december 1987 92 COPYRIGHT
19880001 RTT, 100 jaar radiogolven (Telecommunicatiemuseum) - 1988 47 DECLASSIFIED
19880002 De Standaard Newspaper Group (1988) 38 DECLASSIFIED
19880601 DE SCHUTTER Patrick, Reclame op een commerciële TV-zender in Vlaanderen 130 DECLASSIFIED
19880602 KONCEPT, Kronieken van kommerciële televisie in België (1986-1988) 93 DECLASSIFIED
19880901 VAN TITTELBOOM, Financiering en kostenstructuur v/d BRT (1988) 32 DECLASSIFIED
19881001 AMVB, 100 jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste 194 DECLASSIFIED
19881101 VTM-signaal van Madoutoren naar torens en pylonen brengen. Contract RTT (1988) 38 DECLASSIFIED
19890005 PICARD, Media Economics 0 COPYRIGHT
19890301 BOEVE Willy, De 'Vlaamse' commerciële televisie in Europa (1989) 97 DECLASSIFIED
19890901 DERIDDER Koenraad, De commerciële televisie en de uitgevers in Vlaanderen (1989) 183 DECLASSIFIED
19891201 FET, Dit was 1989 118 COPYRIGHT
19891231 MERS, Mediabeleid 1980-1990. Beknopte chronologische bibliografie 52 DECLASSIFIED
19900001 DE PROOST, DE BACKER, Telematicadiensten en ISDN-netwerk 28 DECLASSIFIED
19900002 PIERCE en NOLL, Telecommunicatie (1990) 246 COPYRIGHT
19900017 WIJFJES, Jaarboek Mediageschiedenis 2 0 COPYRIGHT
19900101 VTM-studiedienst: Jaaroverzicht 1989 (= jaar 1) 38 DECLASSIFIED
19900102 BRTN: onderzoek laatavondjournaal 15 DECLASSIFIED
19900301 HERMANUS, Tempêtes sur l'audiovisuel (mars 1990) 241 COPYRIGHT
19900302 30 maart 1990: Raoul Stuyck aangehouden | dossier 161 CLASSIFIED
19901201 BRT: Jaarverslag 1990 52 DECLASSIFIED
19901202 MERS Media History 1986-1990 133 CLASSIFIED
19901203 Raad voor handelspubliciteit op radio en TV: 1ste jaarverslag 1990 72 DECLASSIFIED
19901301 VAN DE WATER, Leidraad Datacommunicatie 0 COPYRIGHT
19910001 CECOWE, Tijdschrift Communicatie (1991) 152 COPYRIGHT
19910401 VTM-studiedienst: Jaaroverzicht 1990 (= jaar 2) 96 DECLASSIFIED
19910402 VTM-brochure met historiek en cijfermateriaal; tarieven 47 DECLASSIFIED
19910601 DEWAEL, De warme hand. Cultuur maakt het verschil (1991) 174 COPYRIGHT
19910801 E&Y, Sectoriële analyse van de schrijvende pers in Vlaanderen (19910830) (I) 244 DECLASSIFIED
19910802 E&Y, Sectoriële analyse van de schrijvende pers in Vlaanderen (19910830) (II) 120 DECLASSIFIED
19910803 E&Y, Sectoriële analyse van de schrijvende pers in Vlaanderen (19910830) (III) 153 CLASSIFIED
19910901 ACP, De Belgische reclame in haar economische context 1990-1991 (19910900) 85 COPYRIGHT
19911201 BRTN: Jaarverslag 1991 56 DECLASSIFIED
19911202 19911205: 1ste steenlegging nieuw VTM-gebouw; persmap 37 DECLASSIFIED
19911204 MERS Media History 1991 52 CLASSIFIED
19920001 COCKAERT & GEORGES, Bedrijfseconomische analyse van de jaarrekening 30 COPYRIGHT
19920002 Vlaamse Uitgevers Maatschappij V.U.M. informatie 223 DECLASSIFIED
19920003 Vlaamse Uitgevers Maatschappij V.U.M. informatie, Mandaten A. Leysen 82 DECLASSIFIED
19920004 CECOWE, Tijdschrift Communicatie (1992) 250 COPYRIGHT
19920040 The media in Western Europe - The Euromedia Handbook 0 COPYRIGHT
19920101 januari 1992: FOREST, Lobbying voor de BRT(N) 12 DECLASSIFIED
19920201 19920203: Glossy magazine over VTM ten voordele van Levenslijn 148 COPYRIGHT
19920202 VTM: geleidelijkheid van business plan NIET gerespecteerd 35 DECLASSIFIED
19920203 VTM - Studiedienst, Jaaroverzicht 1991 93 DECLASSIFIED
19920206 BOOZ-ALLEN & Hamilton, Study on media concentration 134 DECLASSIFIED
19920301 19920309: MICHIELS/TESSENS: Hoe het catastrofe-scenario te omzeilen? (VNU) 11 DECLASSIFIED
19920401 VAR, De gemengde financiering van de BRTN (april 1992) 33 DECLASSIFIED
19920402 MediaLine: CIM-studie: Dag Allemaal overdondert alles 14 DECLASSIFIED
19921001 MICHEL & ANGOULVENT, Les télévisions en Europe (10/1992) 131 COPYRIGHT JA
19921101 LIBERT Marijke, VTM. De euforie voorbij. (1992) (deel I) 189 COPYRIGHT JA
19921102 LIBERT Marijke, VTM. De euforie voorbij (1992) (Deel II) 119 COPYRIGHT JA
19921103 november 1992: reacties op boek VTM, de euforie voorbij 13 DECLASSIFIED
19921201 BRTN: Jaarverslag 1992 52 DECLASSIFIED
19921202 MERS Media History 1992 215 CLASSIFIED
19921203 MERS Media History - Bibliografie - Lijst tabellen 50 CLASSIFIED
19930001 CECOWE, Tijdschrift Communicatie (1993) 134 COPYRIGHT
19930002 Les chiffres-clés des télécommunications mondiales 1987-1992 101 COPYRIGHT
19930039 Annuaire audiovisuel Tome 1 0 COPYRIGHT
19930040 Annuaire audiovisuel Tome 2 0 COPYRIGHT
19930101 CARAT CRYSTAL, Key Facts Media 1993 82 DECLASSIFIED
19930201 French Ownership of Belgian Industry (feb. 1993) (Kris Rogiers) - verankering 33 DECLASSIFIED
19930301 VTM - Marketing & Research, Jaaroverzicht 1992 122 DECLASSIFIED
19930302 TESSENS, De Vlaamse Media. Localisering van de beslissingscentra (15/3/1993) 169 DECLASSIFIED
19930303 TESSENS/BROCKMANS, Kabeltje dek je (Trends, 25/3/1993) 2 DECLASSIFIED
19930304 De Standaard betwist analyse MERS over verankering VUM 3 DECLASSIFIED
19930305 VERHOEST, Regionaal telecommunicatiebeleid (1993) 59 DECLASSIFIED
19930601 RASKIN, Tweeweg kabeldistributie (1993) 112 DECLASSIFIED
19930901 BROCKMANS, DEPUYDT, SENELLE, CROLS, [TESSENS], Vlaanderen een Franse kolonie? 179 COPYRIGHT JA
19931001 KONCEPT, Basisbegrippen Mediaplanning (1993) 66 DECLASSIFIED
19931101 EBU, Why public service broadcasting (11/1993) 67 DECLASSIFIED
19931102 INTERKABEL, Kabeltelevisie vandaag en morgen: EEN KEERPUNT 10 DECLASSIFIED
19931201 Kabinet Van den Brande/Bundeling van de adviezen van MERS/Jaar 1993 41 DECLASSIFIED
19931202 BRTN: Jaarverslag 1993 64 DECLASSIFIED
19940001 CRISP, Le GATT et l'audiovisuel (1994) 69 COPYRIGHT
19940002 CECOWE, Tijdschrift Communicatie (1994) 188 COPYRIGHT
19940024 COLL, De medialeugen 0 COPYRIGHT
19940101 • De aanloop naar het SNDKT (Telenet). Voorstel Tessens/MERS (19940125-19940629) 36 DECLASSIFIED
19940102 TESSENS, Media, tijd en geld 13 DECLASSIFIED
19940201 Hoorzitting Mediacommissie van de Vlaamse Raad (19940208) 94 DECLASSIFIED
19940401 Filmnet/MultiChoice: losbladige corporate brochure met historiek 26 DECLASSIFIED
19940501 TESSENS, De Vlaamse Media (versie mei 1994) 231 DECLASSIFIED
19940601 WITTE, De breedte van het scherm. (1994) 72 COPYRIGHT
19940701 TESSENS Lucas, Near video on demand (prijsestimatie Alcatel-Bell) (7/1994) 130 DECLASSIFIED
19940702 TESSENS, Juridisch statuut en wettelijk kader van de Kabelmaatschappijen 85 DECLASSIFIED
19940901 Vlaamse Regering: herstructurering adviesorganen; beslissingen 45 DECLASSIFIED
19940902 BVDU/ABEJ: De Belgische Dagbladpers in Cijfers (1980-1994) 44 DECLASSIFIED
19941001 TESSENS Lucas, De Vlaamse Media. Een sector in de stroomversnelling (deel I) 189 DECLASSIFIED
19941002 TESSENS Lucas, De Vlaamse Media. Een sector in de stroomversnelling (deel II) 91 DECLASSIFIED
19941003 TESSENS Lucas, De Vlaamse Media. Een sector in de stroomversnelling (de Bijlagen) 123 DECLASSIFIED
19941004 Studiesyndicaat Nieuwe Diensten op Kabel ... [SNDKT] Aanloop Telenet (19941012) 240 DECLASSIFIED
19941005 TMP/Omnimedia: Room for another TV-channel in Flanders 67 DECLASSIFIED
19941006 E&Y, Preparing for the age of new media 63 DECLASSIFIED
19941101 Presentatie VTM: Kanaal 2 (november 1994) Tarieven; Lancering feb. 1995 30 DECLASSIFIED
19941102 IIR, Cable Telephony (London, 28/11/1994) (part I) 214 DECLASSIFIED
19941103 IIR, Cable Telephony (London, 28/11/1994) (part II) 153 DECLASSIFIED
19941104 CABLE TELEPHONY, Tessens in opdracht van A&vH 12 DECLASSIFIED
19941201 Kabinet Van den Brande/Bundeling van de adviezen van MERS/Jaar 1994 67 DECLASSIFIED
19941202 BRTN: Jaarverslag 1994 61 DECLASSIFIED
19941203 VTM: Jaarrekeningen 1988-1994 - Gewone en geconsolideerde 203 DECLASSIFIED
19950001 BOTTELBERGHS, Na ons de zendvloed? (1995) 73 COPYRIGHT JA
19950002 CECOWE, Tijdschrift Communicatie (1995) 229 COPYRIGHT
19950201 Contact Van den Brande - Tessens over Telenet Vlaanderen, strategische alliantie, Telease, Electrabel 2 DECLASSIFIED
19950202 Marc Appel adjunct-directeur-generaal van VUM 1 DECLASSIFIED
19950301 Analyse uitgezonden TV-uren: VT1, TV2, VTM (1986-1993) 1 DECLASSIFIED
19950302 GIMV/Telenet/US West, Persconferentie Luc Van den Brande (19950322) 61 DECLASSIFIED
19950401 TESSENS Lucas, Janus: A strategic report for MultiChoice Belgium (1995) 8 DECLASSIFIED
19950402 VAN DUSSEN Bryan (YGE), Cable TV in Europe: Selling More Than More Channels 109 DECLASSIFIED
19950501 Vlaamse Regering: Actieprogramma Informatietechnologie 49 DECLASSIFIED
19950502 BRTN: Bundeling van Vijfjarenplannen/Meerjarenplannen (1992-2000) 223 DECLASSIFIED
19950701 TESSENS Lucas, De kwintessens van de Vlaamse kabel (7/1995) 104 DECLASSIFIED
19950901 BROCKMANS, GRAMMENS, CROLS, [TESSENS], 200 jaar filiaal. Franse greep ... (D I) 182 COPYRIGHT
19950902 BROCKMANS, GRAMMENS, CROLS, [TESSENS], 200 jaar filiaal. Franse greep ... (D II) 104 COPYRIGHT
19950903 CRISP: VINCENT, Entreprises et holdings publics fédéraux. ... privatisations 1992-1995 57 COPYRIGHT
19951101 November 1995: VUM neemt Uitgeverij Greenwich over 6 DECLASSIFIED
19951102 TESSENS, De Vlaamse media en het kantelen van de zekerheden (1995) 38 DECLASSIFIED JA
19951201 BRTN: Jaarverslag 1995 60 DECLASSIFIED
19951202 KONCEPT, Basisbegrippen Mediaplanning (1995) 90 DECLASSIFIED
19951203 FET, Dit was 1995 156 COPYRIGHT
19951204 BURGELMAN, PUNIE, VERHOEST, Van Telegraaf tot Telenet (1995) 239 COPYRIGHT
19960001 LENTZEN, La presse quotidienne / La presse hebdomadaire (1996) 87 COPYRIGHT
19960002 CECOWE, Tijdschrift Communicatie (1996) 203 COPYRIGHT
19960101 TESSENS (1996), Promet: A database tool for programming ... 224 DECLASSIFIED
19960601 PEETERS Sven, Vlaanderen gaat interactief (thesis 1996) 149 DECLASSIFIED
19961101 • MERS, Kijk- en luistergeld, een analyse (11/1996) - Pilootstudie voor IBM 201 DECLASSIFIED
19961102 Kijk- en Luistergeld: jaarverslagen Belgacom-dienst 1992-1995 125 DECLASSIFIED
19961103 Kijk- en luistergeld: analyse kerngegevens vóór outsourcing 35 DECLASSIFIED
19961201 BRTN/VRT: Jaarverslag niet opgenomen wegens onbeschikbaar 1 DECLASSIFIED
19961202 Kijk- en luistergeld: Jaarverslag 1996 (onder Belgacom) 29 DECLASSIFIED
19970001 MINON, L'Avenir des réseaux câblés (1997) 51 COPYRIGHT
19970042 The media in Western Europe - The Euromedia Handbook - Second Edition 0 COPYRIGHT
19970101 MERS, Bevolking, huishoudens, televisiebezit, kabelabonnees en ontduiking 21 DECLASSIFIED
19970601 PESKENS Iris, Van een generalistisch naar een geïndividualiseerd tv-aanbod? 147 DECLASSIFIED
19970602 VEESTRAETEN, Afscheid van een krant [Gazet van Antwerpen] (juni 1997) 241 COPYRIGHT JA
19970604 HOSKENS, AVBB - Beroepsjournalisten 176 DECLASSIFIED
19970801 FCC: Cable in the USA - History and progress 45 DECLASSIFIED
19971201 Politiek Kalendarium (1971-97) met speciale aandacht voor 'affaires' 45 DECLASSIFIED
19971202 VRT: Jaarverslag 1997 41 DECLASSIFIED
19971203 Tijdschrift Gemeentekrediet. Register nrs 1-200 (1947-1997) 82 DECLASSIFIED
19980001 CRISP, Crédit, endettement et surendettement des ménages 40 COPYRIGHT
19980115 De Morgen 20 jaar 0 CLASSIFIED
19980301 CIPAL/VO/MERS, Jaarverslag Kijk- en Luistergeld 1997 58 DECLASSIFIED
19980601 19980619: Een werkbezoek aan Bokrijk in opdracht van UAT 18 CLASSIFIED
19980701 A&P/MERS, Provincie Vlaams-Brabant, Masterplan Communicatie 1998-2000 (DEF) 114 DECLASSIFIED
19980801 MvF, Het Belgische kadaster en de belasting op het inkomen uit onroerende goederen 237 COPYRIGHT
19981001 TESSENS Lucas, Ontduiking van kijkgeld; methodologische nota (1998) 13 DECLASSIFIED
19981201 VRT: Jaarverslag 1998 41 DECLASSIFIED
19981203 VRT: Jaarverslag 1999 40 DECLASSIFIED
19990002 1999: Fototheek Kijk- en Luistergeld I 129 DECLASSIFIED
19990003 1999: Fototheek Kijk- en Luistergeld II 175 DECLASSIFIED
19990004 CEULEERS, Uitgekeken (1999) 181 COPYRIGHT
19990005 Medialex - Vijfde editie - (I) 230 COPYRIGHT
19990006 Medialex - Vijfde editie - (II) 232 COPYRIGHT
19990007 Medialex - Vijfde editie - (III) 226 COPYRIGHT
19990008 Medialex - Vijfde editie - (IV) 205 COPYRIGHT
19990401 STUYCK, Hugo, Jacky, Raoul, Ward en de anderen (1999) | met nota 206 COPYRIGHT JA
19990701 Federale regeringen België (1945-1999) 70 DECLASSIFIED
19990702 TESSENS, Het aantal straten in de drie Gewesten (1999) 9 DECLASSIFIED
19991201 Vlaams Commissariaat voor de Media, Jaarverslag 1999 85 DECLASSIFIED
19991202 Jaarverslag Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie (1999) 139 DECLASSIFIED
19991204 KBC: Een eeuw economie in beeld (tabellen en grafieken) 24 COPYRIGHT
19991206 Vlaams Commissariaat voor de Media: Jaarverslagen 1998 en 1999 191 DECLASSIFIED
20000016 VAN DEN BULCK, De rol van de publieke omroep in het project van de moderniteit. 0 CLASSIFIED
20001101 TESSENS Lucas, Belastingen op motorvoertuigen (2000) - Pilootstudie 28 DECLASSIFIED
20001202 VRT: Jaarverslag 2000 41 DECLASSIFIED
20010001 CRISP, L'Immigration subsaharienne en Belgique (2001) 53 COPYRIGHT
20010301 kijk- en luistergeld: Jaarverslag 2000 57 DECLASSIFIED
20010302 kijk- en luistergeld: Jaarverslag 2000 - provinciale kaarten ontduiking 10 DECLASSIFIED
20010501 COUR DES COMPTES, Perception redevances RTV en Comm. française (2001) 107 DECLASSIFIED
20010601 Lumumba-commissie - Getuigenis Jean Van Lierde (2001) 38 DECLASSIFIED
20010901 rapport Rabat, kabelpenetratie in Schaarbeek en Borgerhout (2001) 47 CLASSIFIED
20011101 Jaarverslagen RTT 1930-1988 | Uittreksels KLG en radio- en TV-distributie | MERS 79 DECLASSIFIED
20011201 TESSENS Lucas, Het geld van de omroep (1920-2000) [tekst in revisie] 68 CLASSIFIED
20011202 VRT: Jaarverslag 2001 41 DECLASSIFIED
20011203 TESSENS, Het geld van de omroep 1920-2002 101 DECLASSIFIED
20011493 Wegwijs in de fiscaliteit van de eigen woning. Registratie en Domeinen. Kadaster 0 DECLASSIFIED
20020001 VANSPAUWEN Bruno, De miljoenen van De Morgen 0 COPYRIGHT JA
20020101 MvF, Het Belgische kadaster en de belasting op het inkomen uit onroerende goederen 230 COPYRIGHT
20020301 Jaarverslag Onroerende Voorheffing 2001 78 DECLASSIFIED
20021201 KLG: chronologie dienst, ambtenaren, automatisering, feiten (1920-2002), 2002 65 CLASSIFIED
20030301 Jaarverslag Onroerende Voorheffing 2002 87 DECLASSIFIED
20040001 KEPEL, The war for islam minds (2004) - I 250 COPYRIGHT
20040301 Orde van den Prince, Medianummer (maart 2004) 32 COPYRIGHT
20040302 MVG/CIPAL/MERS: Jaarverslag Onroerende Voorheffing 2003 103 DECLASSIFIED JA
20040702 juli 2004: Eva in Cassagnoles 1 CLASSIFIED
20050101 + 20050114: Ward Beysen dood aangetroffen in parkvijver Fort 6 te Wilrijk | nota 4 CLASSIFIED
20050201 MERS history database 1750-1814 (EERSTE PERIODE) 202 DECLASSIFIED
20050301 VO/CIPAL/MERS, Belastingdienst voor Vlaanderen, Onroerende Voorheffing, Jaarverslag 2004 88 DECLASSIFIED
20050302 TESSENS, DEBAETS, De herschikking van het onroerend goed ... (2005) 17 DECLASSIFIED
20050901 VAN DEN BULCK, Structuur en werking van de media in België (2005) 228 COPYRIGHT
20051001 TESSENS Lucas, Beknopte historiek van de Standaardgroep (tot 2005) 5 DECLASSIFIED
20060201 MERS history database 1815-1865 (TWEEDE PERIODE) 193 DECLASSIFIED
20060202 VAN LIEFFERINGE, Glamour, glitter, geld en macht (I) 209 COPYRIGHT JA
20060203 VAN LIEFFERINGE, Glamour, glitter, geld en macht (II) 150 COPYRIGHT JA
20060301 TESSENS Lucas, De tweede schepping. Het landschap in mutatie (1813-1865) 27 DECLASSIFIED
20070201 MERS history database 1866-1899 (DERDE PERIODE A) 236 DECLASSIFIED
20070202 MERS history database 1900-1914 (DERDE PERIODE B) 174 DECLASSIFIED
20070301 TESSENS Lucas, Fortuin en Confrontatie (1865-1914) 33 DECLASSIFIED
20070302 Vlaamse Belastingdienst, Onroerende Voorheffing, Jaarverslag 2006 117 DECLASSIFIED
20071201 FET, Dit was 2007 124 COPYRIGHT
20120601 VERBRUGGE Sofie, Albert De Smaele (1921-2009) 151 DECLASSIFIED
20130901 PIKETTY, Kapitaal in de 21ste eeuw (I) 233 COPYRIGHT JA
20130902 PIKETTY, Kapitaal in de 21ste eeuw (II) 206 COPYRIGHT JA
20130903 PIKETTY, Kapitaal in de 21ste eeuw (III) 167 COPYRIGHT JA
20130904 PIKETTY, Kapitaal in de 21ste eeuw (IV) 198 COPYRIGHT JA
20131201 Trends Top: 35 jaar Trends Top 100 COPYRIGHT
20150401 + 20150402: Steve Stevaert dood aangetroffen in Albertkanaal | nota 8 CLASSIFIED
20180202 MERS, Projecten MERSnew, MERSfot, MERSmap (2018) 133 CLASSIFIED
20180203 MERSnew: Projectnoda's (klad) 176 CLASSIFIED
20180502 MERS history database: Stichting van Rome tot 1749 87 CLASSIFIED
20180503 MERS history database 1914-1929: from World War to The Crash 223 CLASSIFIED
20180504 MERS history database 1930 - 10 mei 1940 209 CLASSIFIED
20180505 MERS history database 11 mei 1940 - 2 september 1945 (VJ-Day) 230 CLASSIFIED
20180507 MERS history database 5/9/1945 - 31/12/1949 130 CLASSIFIED
20180508 MERS history database 1950-1959 205 CLASSIFIED
20180509 MERS history database 1960-1969 (extractie) 207 CLASSIFIED
20190304 STANDAARD, Samenstelling redactie op vandaag (met foto's) 18 CLASSIFIED