Antwerpen tijdens het Franse Keizerrijk 1804 - 1814. Marine-Arsenaal, Metropool en Vestingstad.

LOMBAERDE Piet (editor), GILS Robert, Himler Albert, JENNES Michel, LOMBAERDE Piet, MENGIN LECREULX P., VANDER EYKEN Julien, VAN DEN HEUVEL Charles
Antwerpen tijdens het Franse Keizerrijk 1804 - 1814. Marine-Arsenaal, Metropool en Vestingstad.
Pb, in-4 , 144 pp, illustraties in kleur en ZW, kaarten, bibliografie. Met Résumé en Summary. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling in de KBC-tower in Antwerpen (4/8/1989 - 30/9/1989).
Van de backcover:
Er wordt verwezen naar het Keizerlijk Decreet van 25 september 1809 dat de lijst van projecten, voornamelijk te Antwerpen, bevat. Antwerpen zou een groot marine-arsenaal worden met drie grote dokken (twee gelegen ten noorden van de stad en een op L.O.), twee droogdokken, negentien scheepstimmerwerven en met een garnizoen van 15.000 manschappen. Daarrond zouden vestingwerken worden gebouwd.
Die plannen werden niet alle gerealiseerd.
De eigenlijke ontwikkeling van het scheepsarsenaal op de terreinen van de Sint-Michielsabdij is hoofdzakelijk het werk van de Franse ingenieurs van Bruggen en Wegen (Ponts et Chaussées) J.-N. Mengin (1760-1842) en L.-C. Boistard (1763-1839).
Geniekapitein Simon Bernard (1779-1839) was de ontwerper van de nieuw te bouwen stad Marie-Louise op L.O.

Deze belangrijke studie is zonder meer een referentiewerk over Antwerpen onder het Franse Bewind. De Simon Stevinstichting bewijst nog maar eens hoeveel experise zij herbergt.
LOMBAERDE Piet (editor), GILS Robert, Himler Albert, JENNES Michel, LOMBAERDE Piet, MENGIN LECREULX P., VANDER EYKEN Julien, VAN DEN HEUVEL Charles@ wikipedia
€ 40.0