Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/sites/web/mersbe/www/BOOK/988682.php:42) in /data/sites/web/mersbe/www/bookshelf_checkout.php on line 428


VANTHEMSCHE Guy Prof Dr, VELLUT Jean-Luc Prof. Dr Em. (Woord vooraf)

Congo. De impact van de kolonie op België.

Uit het Frans vertaald door Johan Cuppens. Pb, 328 pp. 1ste druk. Foto's in ZW. Met 779 noten (gelukkig doorgenummerd over de hoofdstukken heen).
In de Inleiding (p. 21) situeert V. zijn studie: 'Voor een goed begrip: dit werk is geen synthese van de koloniale en post-koloniale geschiedenis van Congo. Het optreden en de leefomstandigheden van de Belgen in de kolonie zelf komen evenmin aan bod. Dat is stof voor een andere studie.' Bijlagen:
lijst van de ministers van koloniën (1908-1960),
Buitenlandse handel tussen België en Congo (1889-1960),
Betalingsbalans (1920-1939; 1948-1958);
Aantal Belgen in Congo (1890-1959).
Lijst van afkortingen. Namenregister (dat echter niet altijd doordringt tot in het notenapparaat, cfr. Wallef, Tihange, ...). Kritiek Lucas Tessens: In de discussie over de winstgevendheid van de Congolese trusts (p. 172 e.v.) - een cruciaal vraagstuk - loopt Vanthemsche verloren; hij vermeldt wel de aangereikte harde gegevens uit degelijke en cijfermatige bronnen (Joye, Ryckmans, Buelens) maar geeft een even groot gewicht aan een evasief persbericht van de Société Générale (p. 174). Ons inziens wordt de crisis van de koloniale beurswaarden in 1900-1901 wat al te simplistisch behandeld; nergens haalt V. de mogelijkheid aan van een georchestreerde operatie waarin de kleine belegger beduveld wordt. Dat bij ineenstuikende beurskoersen de holdings enorme pakketten aandelen (en dus de totale controle) uit de 'free float' weten te verwerven, blijft onvermeld als hypothese.
Wanneer het over Lumumba gaat (p. 86) krijgt V. het woord 'moord' niet over de lippen maar gebruikt hij het verhullende 'eliminatie'.
In Tabel 3b van de bijlagen wordt het Saldo van inkomend en uitgaand privékapitaal op lange termijn (kolom 8) foutief geïdentificeerd; idem voor het Saldo van inkomend en uitgaand overheidskapitaal op lange termijn (kolom 11); idem voor het Saldo van de kapitaalbalans op lange termijn (kolom 12).
Tot slot missen we een bibliografie en een zakenregister.
Guy Vanthemsche (°1958, VUB) loopt in de voetsporen van Jean Stengers (1922-2002, ULB) en Jean-Luc Vellut (°1936, UCL).

VANTHEMSCHE Guy Prof Dr, VELLUT Jean-Luc Prof. Dr Em. (Woord vooraf)@ wikipedia

€ 20.0

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, object given in /data/sites/web/mersbe/www/_includes/template/mysql_close.php on line 8