VAN DEN BRANDEN F. Jos. [adjunct-archivaris der Stad Antwerpen]

Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool.

1ste druk. Hardcover, gebonden in halfpercaline, 4 nerven op de rug, gemarmerde schutbladen uit de tijd, grote in-8, viii + 1436 pp., niet geïllustreerd, register der persoonsnamen. Aan dit werk werd de eerste prijs toegekend in de wedstrijd door de Antwerpse gemeenteraad in 1876 uitgeschreven. (ex aequo met Max Rooses) Men leze het nawoord voor de verklaring van het laattijdig verschijnen van dit ZELDZAME werk, 4 jaar na de eveneens bekroonde studie van Max Rooses. Van den Branden won in 1864 reeds de prijs van de Stad Antwerpen met zijn 'Geschiedenis der Academie van Antwerpen' (gepubliceerd in 1867)

VAN DEN BRANDEN F. Jos. [adjunct-archivaris der Stad Antwerpen]@ wikipedia

€ 225.0