ASHCRAFT Norman, SCHEFLEN Albert E.

Mens en territorium. De vorming en afbraak van intermenselijke grenzen. (vertaling van People Space: The Making and Breaking of Human Boundaries - 1976)

Softcover, pb, 8vo, 155 pp, index, bibliografie.
Norman Ashcraft is prof in de antropologie aan de Adelphi-univ.; Albert Scheflen is psychiater en als docent verbonden aan het Albert Einstein College of Medicine.
Dit boek behandelt het gebruik van ruimte door mensen in uiteenlopend verband, hoe dit gebruik wordt herhaald en erop wordt gereageerd bij bepaalde vormen van contact, hetzij in een openbare ruimte of binnen de beslotenheid van het eigen huis; hoe dit zijn weerklank vindt in de inrichting van kamers en de indeling van huizen, buurten en steden. (p. 11)

Noten LT:
1) De onderzoekers maakten als eersten gebruik van gefilmde opnamen om gedrag te analyseren.
2) Opmerkelijk is het ontbreken van de belangrijke studie van Bakker & Bakker-Rabdau, No Trespassing, Explorations in Human Territoriality - 1973, in de bibliografie. Dat zal wel iets te maken hebben met academische rivaliteit, maar dan wel in negatieve zin.

ASHCRAFT Norman, SCHEFLEN Albert E.@ wikipedia

€ 20.0