LANDSVREUGT Piet (red)

Het prachtige leven van Jozef Wauters

Softcover, gebrocheerd, 8vo, 182 pp.
Jozef Wauters (°Rosoux, 8 november 1875 +30 juni 1929) was een belangrijk socialistisch staatsman en minister. Onder zijn bewind kwamen betere pensioenen en de 8-urendag tot stand.
Maar betere pensioenen, wat betekende dat? Vóór 1914 ontving een ouderling die geheel zijn leven had gewerkt een aalmoes als pensioen: 65 frank per jaar of 18 centiemen per dag.
In 1920 liet Wauters door het parlement een wet stemmen die aan ouderlingen, mannen en vrouwen, een kosteloos pensioen toekende van 720 frank per jaar, 1440 frank per huisgezin, in plaats van 130 frank van de katholieke regering. (125)

LANDSVREUGT Piet (red)@ wikipedia

€ 15.0