Ondek
onze
nieuwe webpagina

Search our collection of 11.952 Books

Author
Title

Search our 2.935 News Items

Book of the Day
VERMEIREN Dirk
Turkse jaren. Reizen, ontmoetingen en indrukken
Pb met flappen, in-8, 184 pp., foto's in kleur, bibliografie.
Noot LT: VRT-correpondent Vermeiren kent de Turken door en door, hij kent hun sterke en zwakke punten. Zo wijst hij op een diep ingeworteld wantrouwen tegen Europa en de gehele westerse wereld.
Welke zijn de aspiraties van de jeugd, welke rol speelt het leger, de president, de islam? Hoe is het met de mensenrechten gesteld?
Een belangrijke journalistieke analyse van het 'moeilijke' Turkije, dat vaak naar het buitenland wijst als het intern lastig wordt.
VERMEIREN Dirk on wikipedia
€10.0

BUY

New Arrivals
SCHOLLIERS Peter
Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België.
Paperback, in-8, 288 pp., rijkelijk geïllustreerd. Bibliografie en bibliografische noten.
Inhoud: Dit boek gaat over worst, taart, faro, masteluinbrood, château Lafitte, ajuinsaus, tarbot, groentekrans, friet en nog veel meer soorten voedsel en drank. Het schetst wie wat at, wanneer en waarom, hoe er werd gekookt en wat de voeding kostte. Informatie uit de (keuken)archieven van Leopold II, uit ongekende rapporten over de honger rond 1920 en uit enquêtes over de cola-consumptie van de Vlaamse jeugd in 1950 werd verzameld. De voeding van (zeer) arm en (zeer) rijk wordt geplaatst tegen het decor van de grote en kleine maatschappelijke veranderingen van 1800 tot vandaag. Wetenschappelijk, erudiet en leesbaar.
SCHOLLIERS Peter on wikipedia
€20.0

BUY

HARDY Thomas
Tess (Tess of the d'Urbervilles - A pure woman - 1891)
Hardcover, in grijs linnen ingebonden, in-8, 402 pp. In 1979 verfilmd door Roman Polanski met Nastassja Kinski als Tess Durbeyfield in de hoofdrol. Film won 3 Oscars.
Noot LT: Deze Nederlandse vertaling is uiterst zeldzaam. De vertaler is niet vermeld. Ook is er geen jaar van uitgave vermeld.
Merk op dat de subtitel "a pure woman" niet is vertaald en dus weggelaten. Mogelijk valt dat te verklaren door de moord door Tess op Alec D'Urberville. Want hoe puur kan een vrouw die een moord pleegde nog zijn?
En hoe puur kan een verkracht meisje nog zijn in de ogen van Angel Clare?
Door het gebruiken van een subtitel geeft Hardy zelf het antwoord: "Ja, een moordenares kan een pure vrouw zijn" en "Ja, een verkrachting berooft een vrouw niet van haar puurheid." In 1891 was dat voldoende om de knuppel in het hoenderhok te gooien.
De moord op Alec valt te interpreteren als een 'zuivering', het wegsnijden van een maatschappelijke kanker: het profitariaat.
De kwintessens van Tess is universeel: het kapitaal, de positie van de vrouw, het verkwanselen van de natuur, het geloof.
Over het geloof zegt Tess: "Ik geloof in den geest van de Bergrede, en dat deed mijn lieve man ook ... Maar ik geloof niet ---" (p. 324) Even verder noemt Alec zoiets "een ethisch systeem zonder dogma." (334) Soms gaat Hardy erg ver in zijn vernuft om Tess te laten denken zoals hijzelf denkt. Een voorbeeld: "Zij poogde te redeneren en hem te zeggen, dat hij in zijn trage hersens twee zaken vermengd had, godsdienst en zedenleer, die in vroegere tijden (Hardy bedoelt voor het christendom de bovenhand haalde, LT) geheel gescheiden waren geweest. Maar door het weinige, wat Angel Clare haar had medegedeeld, door haar volslagen gemis aan opleiding, en doordat ze iemand was, die zich meer door aandoeningen dan door redenen liet leiden, kon ze niet voortgaan." (334)

In deze roman is het opmerkelijk dat Hardy losjes omspringt met de namen van de hoofdpersonen; zo noemt hij Angel Clare bij zijn voornaam, dan weer bij zijn familienaam; hetzelfde doet hij met de fatterige (332) predikant Alec D'Urberville. Tess daarentegen is onveranderlijk Tess.
Het verschil tussen d'Urberville en D'Urberville is ook niet zonder reden: het is het verschil tussen echte adel en gekochte adel, tussen moraliteit en autodeclaratie.
Al bij al is dit een belangrijke roman en geen simpel verhaaltje. De problematiek blijft tot op vandaag aanwezig in onze maatschappij.
HARDY Thomas on wikipedia
€57.0

BUY

ALLARD Fernand
Journal du Congo (1905-1907). Un apprentissage missionnaire
Pb, grand in-8, 338 pp., illustrations, index, bibliographie
ALLARD Fernand on wikipedia
€20.0

BUY

STORME Marcel E.P.
Het ontstaan van de Kasai-Missie
Pb, in-8, 219 pp., kaartje, met bibliografie
STORME Marcel E.P. on wikipedia
€20.0

BUY

OVERY Richard
The Dictators. Hitler's Germany and Stalin's Russia
Hardcover, dj, in-8, xl + 849 pp., photos, bibliography. A chilling analysis of power corrupted by the vanity of ambitious and unscrupulous men.
Today (2018) we live a new era of dictators (effective or would be): Trump, Erdogan, Bolsonaro, Macron, Kabila and so many others ...
Indeed, "The role of the dictators was to try to remove restrictions on the exercice of power and the formation of policy from an initial position where their power was still far from absolute." (89) The road to dictatorship is an evolutive but perverse path using the weakness of the opposition.
By discouraging the reading of books, the possibilities to oppose get worse. So read !
OVERY Richard on wikipedia
€15.0

BUY

MAUS Michel
Iedereen doet het ! Belastingontduiking in België. De trucs, de cijfers, het bedrog van hoog tot laag.
Tweede druk. Pb, in-8, 231 pp.
In 2010 vertegenwoordigde de zwarte economie 17,9 procent van het Belgische BBP. (studie van Friedrich Schneider) (p. 96)
Kritiek: 1) In zijn historisch overzicht (hfst 5) slaat Michel Maus de Franse Revolutie over. Wil dit nu net de periode zijn die leidde tot een zeer grote ongelijkheid in de (onroerende) vermogens of - beter - de vermogens aan de top van de piramide verplaatste.
2) Het boek bevat geen voet- of eindnoten en er is ook geen bibliografie aanwezig. Daardoor blijft het ondermaats.
3) Er wordt te weinig beklemtoond dat de overheid zelf de belastingontduiking 'stuurt' in deze of gene richting en dat de groten vaak de dans ontspringen omdat zij de fiscale spitstechnologie kunnen betalen.

MAUS Michel on wikipedia
€11.5

BUY

BECKS-MALORNY Ulrike
Wassily Kandinsky 1866-1944 De weg naar abstractie
Pb, grote 4to, 200 pp., reproducties in kleur, met chronologie en bibliografie.
In 1937 schreef K. : "De inhoud van de schilderkunst is schilderkunst. Er hoeft niets ontcijferd te worden: de inhoud spreekt vreugdevol tot diegene voor wie de vorm levend is en dus inhoud heeft."
Bevat een hoofdstuk over Kandinsky en het Berlijnse Bauhaus.
BECKS-MALORNY Ulrike on wikipedia
€12.5

BUY

VAN DE VELDE Ronny, CEULEERS Jan
van natuur naar abstractie - de la nature à l'abstraction
Hardcover, 4to, 296 pp., illustraties, tweetalige N/F teksten. Bespreking van abstracte en figuratieve kunstwerken. Voor Edmond van DOOREN, zie p. 80.
Uitspraak van Frank Stella: "What you see is what you see.", verwerpt impliciet de hoogdravende taal en het zoeken naar betekenis in de abstracte kunst zelf, terwijl het de toeschouwer is die de betekenis in zichzelf en voor zichzelf creëert. De puike teksten van Jan Ceuleers bevestigen of weerleggen de ingeburgerde interpretaties van abstracte kunst.
VAN DE VELDE Ronny, CEULEERS Jan on wikipedia
€50.0

BUY

DE POORTER André
De geschiedenis van de Belgische circussen.
Pb, in-8, 186 pp, illustraties en oude foto's. Met register der Belgische circussen. Voorwoord door Freek Neirynck, die het een magische maar harde wereld noemt.
In de wereld van het circus is er één constante: de avond na een ongeval zit de tent vol.
DE POORTER André on wikipedia
€20.0

BUY

VAN MOLLE Leen
Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914
Pb, in-8, 417 pp., met tabellen en enkele kaartjes, bibliografie, registers. Dalende landbouwprijzen, overschotten en vlucht uit de boerenstiel: dit "landbouwprobleem" is letterlijk één eeuw oud. De publieke opinie ligt er vandaag niet wakker van. Een eeuw geleden vond men dat wel een levensgroot maatschappelijk probleem. De pers stond er bol van, getuige de illustratie op deze kaft. Partijen en georganiseerde drukkingsgroepen beijverden zich in campagnes voor en tegen de bescherming van de landbouw en de traditioneel gelovige boerenstand. Uit deze studie blijkt hoe omvangrijk én ingrijpend het katholiek landbouwoffensief tijdens de jaren 1884-1914 is geweest. Er stond immers veel op het spel: de autarchie, de toekomst van honderdduizenden boeren, de grondbelangen en niet in het minst de belangen van de kerk en van de katholieke partij die bovenal beducht was voor het "socialistisch gevaar". De resultaten van dit landbouwoffensief zijn tastbaar tot op heden. Tientallen instellingen en verenigingen werden opgericht, waaronder het Ministerie van Landbouw en de Belgische Boerenbond. Staat- en katholiek privé-initiatief ontwikkelden een merkwaardig samenwerkingsverband waarbij de Staat het legale kader creëerde waarbinnen de katholieke boerenbonden zich ten volle konden ontplooien. Hier ligt een belangrijke verklaring voor de hoge graad van verzuiling van het katholieke platteland. De katholieke landbouwpolitiek van 1884-1914 heeft de plattelandsvlucht afgeremd en de Belgische landbouw stilaan geheroriënteerd naar veeteelt en tuinbouw waarvoor nog wel een toekomst was. Dit referentiewerk werd bekroond met de Frans Van Cauwelaertprijs voor Humane Wetenschappen. LVM (°1953)
VAN MOLLE Leen on wikipedia
€30.0

BUY

WILS Jeroen
De weg naar de wanorde. De schokkende onthullingen van ex-geheim agent Robert Chevalier.
Pb, in-8, 176 pp.
WILS Jeroen on wikipedia
€10.0

BUY

DE BAERE Paul
Van broodkar tot tankwagen. Coöperatieve Het Volk in Gent 1896-1996
Pb, 4to, 71 pp., foto's. Bevat ook de beknopte geschiedenis van de christelijke coöperatie die in 1991 de naam ARCO aannam. (zie p. 53) Onder ARCO opereerden tal van coöperatieve vennootschappen, waartussen Arcopar, "een financieringsmaatschappij die gevormd wordt door de meer dan 650.000 aandeelhouders, en met een eigen vermogen van 2,6 miljard fr."
Noot LT: na het débâcle van de Arco-groep (cfr. Dexia) vervelden die aandeelhouders tot spaarders en doen op die manier een beroep op overheidsgeld. Meer nog: de succesvolle Belfius-bank zou geprivatiseerd moeten worden én de CD&V hoopt politiek garen te spinnen bij een ARCO-regeling. Puur bedrog is dit alles.
DE BAERE Paul on wikipedia
€11.2

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het land van de dwazen
1ste druk. Originele stijve kartonnen kaft, gebrocheerd, 38 pp., 12,5x23cm. Een boekje dat, niettegenstaande zijn beperkt volume en misschien net daardoor, een enorme invloed heeft uitgeoefend op de jonge generatie van de jaren 60 en 70. Citaat van de achterflap: "Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap. Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft ..." Het heeft wat van Brel, van Boudewijn de Groot, van Zjef Vanuytsel (die in 1970 'De Zotte Morgen' uitbracht), van Melanie, van de provo's (die hij uitdrukkelijk gelijk geeft), van de hippies, van Luther King, van Camara , van de bevrijdingstheologie. Het boekje bevat in feite het gehele gedachtengoed van de contestatiebeweging. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams historicus. Van Isacker werd hevig bekritiseerd voor zijn werk 'Mijn land in de kering'; omdat hij als Vlaming een mening had ! En dat heb je in Het land van de Dwazen beter niet. In zo'n land hebben enkel de hoog geplaatste dwazen recht op een mening, of wat daarvoor moet doorgaan. Wanneer zij daarmee naar buiten komen, worden de lagere dwazen verondersteld te applaudiseren en te betalen om het circus aan de gang te houden. Toegevoegd: erratumblaadje voor p. 15 regel 17; bespreking door Frans Verleyen in De Standaard dd. 3 november 1970 en twee lezersbrieven die de stellingen van Verleyen aanvallen & antwoord van de redacteur: het conflict tussen technologie en natuur is meetbaar, een omschrijfbaar conflict is een oplosbaar conflict, het heeft in dat geval geen 'Sprengleriaanse afmetingen. Noot Lucas Tessens: Dit soort geloof heeft vanaf de jaren zeventig een golf van milieu-metingen op gang gebracht en men ging leven in de illusie dat meting zonder actie ook al goed genoeg was. De milieu-problematiek werd opgezogen in de technocratie en de contestatie kwam terecht in een statistisch welles-nietes-spelletje.
VAN ISACKER Karel s.j. on wikipedia
€10.0

BUY

BUIJS Willy
Een CVP-militant getuigt [opgetekend door journalist Jan Willems]
Gesigneerd door de Auteur met opdracht (33 woorden). Paperback 125 pp. Commentaar LT: misbruikt idealisme, gekochte mandaten in politiek, rechterlijke macht, notariaat, gerechtsdeurwaarders, etc..., de milieuboxen, de affaire Van Hecke - Els De Temmerman, Delcroix en de smeerpijp, etcetera - het HKT, Delcroix' onschendbaarheid als senator. Een uitzonderlijk hard boek.
BUIJS Willy on wikipedia
€15.0

BUY

d'UDEKEM d'ACOZ J. baron
Quelques aspects de la Vie en Flandre au XVIIIe siècle
Broché, grand in-8, 541 pp., illustré
d'UDEKEM d'ACOZ J. baron on wikipedia
€15.0

BUY

VANDER VAEREN M.J.
Le Livre d'Or de L'Agriculture Belge.
Hardcover, cuir d'imitation décoré, 4to, 64 pp., cartes + 701 photos en 200 pp. Rare !

voir aussi
VANDER VAEREN M.J. on wikipedia
€85.0

BUY

INFORCONGO
Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi - Reisgids
3de en tevens laatste en meest volledige uitgave. Hardcover, imitatie slangenleder, 791 pp. Met talrijke kaarten (ook een uitslaande kaart van Belgisch-Congo), stadsplannen, foto's in ZW (sommige in kleur), bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: deze uitgave bundelt een schat aan gegevens over de kolonie Belgisch-Congo. De stadsplannen laten toe de wijken voor blanken en die voor zwarten duidelijk te onderscheiden. De gids bevat ook alle belangrijke adressen. Vele foto's van maskers met origine. Vermelding van alle hotels. Afstanden. Het werk heeft zowel documentaire als historische waarde.
INFORCONGO on wikipedia
€75.0

BUY

HARDY Thomas
The Mayor of Casterbridge (1886)
Pocket, 332 pp.
HARDY Thomas on wikipedia
€5.0

BUY

HARDY Thomas
The return of the native (1878)
Pocket, 482 pp.
HARDY Thomas on wikipedia
€5.0

BUY

HARDY Thomas
Tess of the d'Urbervilles - A pure woman
Thick pocket, 446 pp. Note LT: Tess was first translated in Dutch in 1895, but this translation seems to have disappeared from the market. Theme: The novel is pessimistic: the poor always lose, honnesty doesn't pay. In this respect history repeats itself as men does not change fundamentally. Detail: One of the characters (Angel) reads 'Das Kapital' of Marx but he stays shortsighted.
From the foreword to the first edition of 1891: If an offense come out of the truth, better is it that the offense come than the truth be concealed.
HARDY Thomas on wikipedia
€5.0

BUY

SAERENS Lieven
Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944)
Dikke pb, grote in-8, 848 pp., illustraties, kaartjes (op p. 611 is de Antwerpse razzia van 28/8/1942 in kaart gebracht), bibliografische noten, bibliografie, index; Gebaseerd op doctoraal proefschrift. Absoluut referentiewerk. Het is algemeen bekend dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 45% van de joodse bevolking in Belgie werd gedeporteerd. Het Antwerpse cijfer ligt evenwel opvallend hoger: daar werd minstens 65% van de joden het slachtoffer van de Endlosung. Dat is veel, vooral als je weet dat tot in de jaren 1920 in de stad een vrij tolerant klimaat heerste tegenover 'vreemdelingen'. Was er sprake van een (niet-ideologisch geïnspireerd) 'accomodatiebeleid' - een politiek van de minste weerstand die neerkomt op horen, zien en zwijgen - van de overheidsdiensten ?
SAERENS Lieven on wikipedia
€25.0

BUY

MALOT Hector
Alleen op de wereld (vert. van Sans Famille - 1878)
Luxe-exemplaar, hardcover, stofwikkel, 519 pp., uit het Frans vertaald door August Willemsen, die ook het interessante Nawoord verzorgde.
Bestseller.
MALOT Hector on wikipedia
€12.5

BUY

AUWERA Fernand, DE HERT Robbe
De Witte van Sichem naar Ernest Claes
Voor de tweede maal verfilmd (de eerste verfilming is die van 1934) naar een synopsis van Louis-Paul Boon en naar een origineel scenario van Fernand Auwera, Robbe de Hert en Gaston Durnez, met teksten van Hugo Claus en Wannes van de Velde.
Pb, in-8 square, 128 pp., foto's.
Interessant relaas over het trage groeien van een film.

zie ook het boek van Dirk Van Engeland over de eerste filmversie
AUWERA Fernand, DE HERT Robbe on wikipedia
€10.0

BUY

VAN ENGELAND Dirk, [CLAES Ernest]
Voor altijd De Witte - Jef Bruyninckx, Vlaamsch filmvedette en TV-pionier
Pb, grote in-8, 181 pp., rijkelijk geïllustreerd, met filmografie en bibliografie. Jef Bruyninckx (1919-1995) speelde in 1934 de rol van 'De Witte' in de gelijknamige speelfilm naar het boek van Ernest Claes. Puike biografie, waarvoor de auteur in de archieven dook.
Noot Lucas Tessens: Toch vinden we het jammer en ongepast dat Van Engeland geen enkele verwijzing naar de filmversie (1980) van 'De Witte' van Robbe De Hert opneemt. Die is namelijk veel socialer dan de versie van 1934.

zie ook het boek van Robbe de Hert
VAN ENGELAND Dirk, [CLAES Ernest] on wikipedia
€10.0

BUY

NAIPAUL V.S.
Miguel Street - Roman (vertaling van Miguel Street - 1959)
Pb, in-8, 181 pp. Vrolijke schelmenroman die zich afspeelt in Port of Spain, Trinidad. Uit het Engels vertaald door Guido Golüke. Naipaul (°Trinidad, 18/8/1932 +11/8/2018) was een Brits schrijver. Won in 2001 de Nobelprijs voor de Literatuur. Naipaul is beslist geen doetje: zo raakte hij in de clinch met vrouwelijke collegae-schrijvers ("literatuur van vrouwen is sentimenteel") én met de islam; zo poneerde hij in 2010 dat "islamisering gelijkstaat met kolonisering".
In het verhaal Man-Man: "Hij liet me een broer zien die zijn zuster opat en een zuster die haar broer opat. Dat bedoelen de politici al al die lui als ze zeggen dat het eiland in haar eigen levensonderhoud gaat voorzien." (43)
NAIPAUL V.S. on wikipedia
€10.0

BUY

BOSSUYT Ignace
Luigi Boccherini (1743-1805)
Pb met flappen, in-8, 70 pp., bibliografie, index.
BOSSUYT Ignace on wikipedia
€10.0

BUY

POSTEMA Koos (inleiding), VAN GELDER Henk (editor)
Mei '45. Reconstructie van 13 unieke dagen.
Originele geïllustreerde kartonnen cover, zonder paginering (ca. 100 pp.), illustraties, foto's en facsimile van krantenberichten in ZW. Chronologie van de bevrijdingsmaand mei 1945. Beelden van represailles tegen collaborateurs. Mede gebaseerd op de gelijknamige NOS-tv-Uitzending van 7 mei 1980. Reconstructie op basis van getuigenissen, interviews, reportages, advertenties, radioteksten, bevrijdingsliedjes. Een mengeling van uitzinnige vreugde en bittere hatelijkheden.
POSTEMA Koos (inleiding), VAN GELDER Henk (editor) on wikipedia
€10.0

BUY

DEWACHTER Wilfried prof. dr. em.
De trukendoos van de Belgische particratie. Een Europese schande.
Paperback, in-8, 285 pp., illustraties, electorale kaartjes, lijst van afkortingen.
België is geen democratie maar een particratie. De kiezers stemmen er wel maar enkele partijbonzen beslissen.
Men leeft van de politiek, niet voor de politiek.
Dewachter gaat heel ver: de particratie heeft de democratie uitgeschakeld, zo stelt hij onverbloemd.
Een citaat: "Meer nog dan een piramidale constructie, is de particratie een systeem. Een systeem van werkwijzen en structuren, met een ingebouwde dwang om uiteindelijk de democratie te neutraliseren!" (p. 111)
Wilfried Dewachter (Lippelo, 5 maart 1938) is een Belgisch politicoloog en gewoon hoogleraar emeritus van de KU Leuven.
DEWACHTER Wilfried prof. dr. em. on wikipedia
€12.0

BUY

NEIMAN Susan
Verzet en rede in tijden van nepnieuws (vert. Resistance and Reason in Post-truth Times - 2017)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 79 pp.
Waarheid en rechtvaardigheid blijven waarden om voor te strijden. Niets is onafwendbaar en berusting is geen optie. Neiman (1955) bouwt voort op de ideeën van Foucault en Kant.
Enkele bedenkingen (LT): Als je niet weet dat iets een leugen is, dan ga je niet op zoek naar de waarheid.
Een nieuwsbron is maar waard wat de journalist(e) waard is. Daarom kan een krant of een radio- of TV-station geen claim leggen op de waarheid op basis van de notoriëteit van de titel. Een nieuwsmedium dat verzaakt aan onderzoeksjournalistiek, heeft geen reden van bestaan.
Het is belangrijk om te weten waarom een leugen wordt verspreid want de reden is tijdloos en universeel.
NEIMAN Susan on wikipedia
€10.0

BUY

MUSSCHOOT Dirk
Wij gaan naar Amerika. Vlaamse landverhuizers naar de nieuwe wereld 1850-1930
Paperback, 15,5x24cm. zw/w ills.248 pp. Uitgebreid notenapparaat, bibliografie. De auteur (°1961) deed ook opzoekingen in archieven. In 2000 schreef hij 'De Vlamingen op de Titanic'.
MUSSCHOOT Dirk on wikipedia
€20.0

BUY

BELGIA 2000
Toen Congo Belgisch was. Het rijk van de mijnen. Onze para's in Congo
Magazine. 126 pp. Illustrations. April 1984, nr. 6
BELGIA 2000 on wikipedia
€10.0

BUY

LAÏDI Zaki (direction)
Géopolitique du sens
Broché, in-8, 375 pp., notes bibliographiques, bibliographie.
Cet ouvrage pose deux questions majeures : quelles sont les valeurs et les identités auxquelles se réfèrent actuellement les habitants de la planète ? Et peut-on y voir des formes politiques susceptibles de transcender l'Etat-nation et de stabiliser un ordre mondial devenu incertain ? Dans son introduction, Zaki Laïdi soumet l'émergence de nouveaux « espace de sens » dépassant les Etats-nations à trois conditions : la formation d'institutions de délibération supra-étatiques ou transnationales (institutions européennes par exemple) ; la production par ces ensembles délibératifs d'une identité, d'un « nous » opposable au reste du monde (« nous les Asiatiques » ou « nous les Musulmans ») ; enfin, la capacité à convertir ces préférences identitaires en « performances politiques ». Pour discuter ces hypothèses, tous les espaces mondiaux sont examinés tour à tour avec plus ou moins d'insistance. L'Europe fait l'objet de longues interrogations : constitue-t-elle un espace de sens possible ? Ses valeurs (libéralisme et démocratie) sont-elles universelles ? Là où Chantal Delsol persiste à chercher l'universel dans la quête des valeurs et du « bien », Guy Hermet épingle les limites du modèle social démocrate européen. Il invite les Européens à promouvoir une démocratie véritable en mettant en place des institutions où le citoyen, et non plus seulement les élites professionnelles et politiques, puissent agir.

Gilles Kepel examine l'hypothèse de la création d'un « espace de sens » musulman allant des Philippines à l'Europe occidentale. Il montre que si des facteurs réels de réactivation de l'identité islamique ont pu se cristalliser dans les trente dernières années, ils ne produisent pas d'institutions politiques : les mouvements islamistes radicaux s'opposent aux Etats, eux-mêmes en compétition pour le leadership islamique. La question du gouvernement mondial fait aussi problème. Pierre de Senarclens montre qu'on assiste essentiellement au repli de la régulation onusienne dans laquelle les grandes puissances, et particulièrement les Etats-Unis, ne souhaitent plus s'engager. Les possibilités d'une gouvernance mondiale ne sont donc pas très claires, même si de nombreuses institutions, alliances et accords existent au plan géopolitique et économique.
LAÏDI Zaki (direction) on wikipedia
€12.5

BUY

GERVEREAU Laurent
Les images que mentent. Histoire du visuel au XXe siècle
Broché, in-8, 453 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index.
GERVEREAU Laurent on wikipedia
€15.0

BUY

MOMMSEN Wolfgang J.
Max Weber and German Politics 1890-1920
Pb, in-8, 498 pp., bibliographical notes, bibliography
MOMMSEN Wolfgang J. on wikipedia
€15.0

BUY

JACKSON Julian
France: The Dark Years 1940-1944
Pb, in-8, 660 pp., bibliography, index.
Julian Timothy Jackson (born 10 April 1954) is a prominent British historian. He is a Fellow of the British Academy and of the Royal Historical Society. Professor of History at Queen Mary, University of London Julian Jackson is one of the leading authorities on twentieth-century France.
On the Liberation (p. 560): in many cases the liberation of towns simply meant the departure of the Germans and no shot was fired.
JACKSON Julian on wikipedia
€15.0

BUY

SPEARS Edward Sir
Fulfilment of a mission. Syria and Lebanon 1941-1944
Hardcover, dj, in-8, 311 pp., photos, index.
Serious differences between Britain and de Gaulle soon emerged over Syria and the Lebanon. De Gaulle and Spears held that it was essential to deny the Germans access to Vichy air bases in Syria from where they would threaten the Suez Canal. However, Wavell was reluctant to stretch his limited forces and did not want to risk a clash with the French in Syria.

The French in Syria had initially been in favour of continuing the struggle against Germany but had been snubbed by Wavell, who declined the offer of cooperation from three French divisions. By the time de Gaulle reached the Levant, Vichy had replaced any Frenchmen who were sympathetic towards Britain.

Having left the Middle East with de Gaulle on a visit to French Equatorial Africa, Spears had his first major row with the general who, in a fit of pique caused by 'some quite minor action by the British government', suddenly declared that the landing ground at Fort Lamy would no longer be available to British aircraft transiting Africa. Spears countered furiously by threatening to summon up British troops to take over the aerodrome and the matter blew over.

De Gaulle told Spears that the Vichy authorities in the Middle East were acting against the Free French and the British. French ships blockaded by the British at Alexandria were permitted to transmit coded messages which were anything but helpful to the British cause. Their crews were allowed to take leave in the Levant States where they stoked up anti-British feeling. They also brought back information about British naval and troop movements which would find its way back to Vichy. In Fulfilment of a Mission Spears writes bitterly about how Britain was providing pay for Vichy sailors who were allowed to remit money back to France. Their pay would, of course, be forfeited if they joined de Gaulle. However, his biggest bone of contention – one over which he frequently clashed with the Foreign Office and the Admiralty – was that a French ship, SS Providence, was allowed to sail unchallenged between Beirut and Marseille. It carried contraband 'and a living cargo of French soldiers and officials [prisoners] who were well disposed to us or who wished to continue the fight at our side'.


Presidential standard of the collaborationist Vichy Regime
De Gaulle and Spears held the view that the British at GHQ in Cairo were unwilling to accept that they had been duped over the level of collaboration between Germany and the Vichy-controlled states in the Levant. The British military authorities feared that a blockade of the Levant would cause hardship and thus antagonise the civilian population. However, Spears pointed out that the Vichy French were already unpopular with the local population – ordinary people resented being lorded over by defeated foreigners. He urged aggressive propaganda aimed at the Vichy French in support of the Free French and British policy. He felt that the Free French would be considered as something different as they were allies of Britain and enjoyed the dignity of fighting their enemy instead of submitting to him.

On 13 May 1941, the fears of de Gaulle and Spears were realised when German aircraft landed in Syria in support of the Iraqi rebel Rashid Ali, who was opposed to the pro-British government. On 8 June, 30,000 troops (Indian Army, British, Australian, Free French and the Trans-Jordanian Frontier Force) invaded Lebanon and Syria in what was known as Operation Exporter. There was stiff resistance from the Vichy French and Spears commented bitterly on 'that strange class of Frenchmen who had developed a vigour in defeat which had not been apparent when they were defending their country'.

Spears soon became aware of the poor liaison which existed between the British Embassy in Cairo, the armed forces, Palestine and the Sudan. The arrival in Cairo in July 1941 of Oliver Lyttelton, who was a Minister of State and a member of the War Cabinet, improved matters considerably. The Middle East Defence Council was also formed – a body that Spears would later join. (src: wiki, 20180718)
SPEARS Edward Sir on wikipedia
€12.5

BUY

BAUDRILLART Alfred
Les Carnets du Cardinal Alfred Baudrillart (7 volumes)
Pb, in-8, 7 volumes.
Texte présenté, établi et annoté par Paul Christophe.
Alfred Henri Baudrillart, né le 6 janvier 1859 à Paris et mort le 19 mai 1942 dans la même ville, est un cardinal français, universitaire, historien, recteur de l’Institut catholique de Paris, écrivain, membre de l'Académie française.
BAUDRILLART Alfred on wikipedia
€140.0

BUY

VAN DE VOORDE Aloïs
De memoires van vier premiers: Leo Tindemans, Wilfried Martens, Mark Eyskens en Jean-Luc Dehaene en hoe zij zich tot elkaar verhielden
Hardcover, in-8, 168 pp., met verwijzingen, index. De passages over JLD, WM en Frank Swaelen zijn interessant (p. 88-89).
Over de door JLD gewilde ingewikkeldheid van de financieringswet: zie p. 91.
De complexiteit van dat dossier bezorgde JLD enorm veel macht binnen de opeenvolgende kabinetten. Dat het kijk- en luistergeld een locomotiefrol vervulde had grote gevolgen voor de financiering van de gewesten en dus voor de dotatie aan de BRT.
VAN DE VOORDE Aloïs on wikipedia
€11.5

BUY

DE NEVE Luc
Mooie meisjes betalen geen belastingen. Een kritiek op het sociaal-democratische paradigma.
Gesigneerd door de auteur. Pb, in-8, 124 pp. Bevat na elk hoofdstuk een handige samenvatting met stellingnamen. Op p. 63 voorspelt De Neve terroristische aanslagen en een migratiestroom vanuit Afrika.
DE NEVE Luc on wikipedia
€10.0

BUY

BUSSELEN Tony
Congo voor beginners
Pb, in-8, 196 pp., kaartjes, bibliografische niten, bibliografie. Goed gemaakt overzicht.
BUSSELEN Tony on wikipedia
€21.5

BUY

GOODWIN Jan
De tol van de eer - Vrouwen in fundamentalistische landen verkeren in levensgevaar (vertaling van Price of Honor - 1995)
2de druk (augustus 1995). Ondertitel: een boek dat woedend maakt!
Paperback, in-8, 318 pp. Bespreekt de situatie van de vrouw in volgende moslim-landen (islam): Pakistan, Afghanistan, Iran, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Saoedi-Arabië, Irak, Jordanië, bezette gebieden Israël, Egypte. AANBEVOLEN
Van de backcover:
Pakistan. Ahmedi, zojuist grootmoeder geworden, wordt gearresteerd omdat ze een kamer heeft geweigerd te verhuren aan een politieman. Ze wordt opgesloten en door meer dan vijftig politiemannen op alle mogelijke manieren verkracht. Weken later wordt ze beschuldigd van zina, seks buiten het huwelijk. Dit is de gebruikelijke beschuldiging die verkrachtingsslachtoffers in Pakistan ten laste wordt gelegd. Op dit 'vergrijp' staat tien jaar gevangenisstraf en honderd zweepslagen. Vijf jaar na dato wordt ze nog steeds behandeld voor de ernstige gevolgen van de mishandelingen.
Saudi-Arabië Vrouwen worden als baby's behandeld, alsof ze geen verstand hebben. Zelfs de meest intelligente vrouw wordt te verstaan gegeven dat ze niet voor zichzelf kan zorgen: ze is er simpelweg niet toe in staat. En een vrouw die ongehoorzaam is, kan net als ongedierte zonder enig probleem worden gedood.
Egypte/Soedan. Om te voorkomen dat vrouwen ook maar enig seksueel genot ervaren, worden bij vele zeven-of achtjarige meisjes alle schaamdelen weggesneden, waarna de randen van de wonde aaneengehecht worden. Na het huwelijk wordt de vagina door de echtgenoot met brute kracht geopend, dikwijls met een mes.
GOODWIN Jan on wikipedia
€10.0

BUY

DEPAEPE Marc (RED.)
Tot Glorie van God en tot Zaligheid der Zielen' Brieven van Moeder Marie Adonia Depaepe over haar leven en werk als Zuster van Liefde van Jezus en Maria in Belgisch Kongo (1909-1961)
Paperback, 15x21,5cm. zw/w ills. 304 pp. Deze brieven - een complete, ononderbroken, serie werpt een fascinerend licht op de koloniale periode tot en met de onafhankelijkheid van Congo en de troebelen daarna. Marie Adonia Depaepe (1883-1965) verbleef van 1909 tot 1961 in (Belgisch) Congo.
DEPAEPE Marc (RED.) on wikipedia
€15.0

BUY

CHOME Jules
L'Ascension de Mobutu - du sergent Joseph Désiré au général Sese Seko
Paperback 202 pp.
CHOME Jules on wikipedia
€10.0

BUY

LEFEBVRE Lucien, VALLERY Michel
Montivilliers, Histoire d'une ville et de son abbaye. 950e anniversaire
Broché, grand 4to, 118 pp., illustrations et photos en NB.
L'abbaye de Montivilliers est un monastère féminin fondé vers 684. Cité en 833, ce monastère sera complètement détruit par les Vikings au ixe siècle. L'abbaye est relevée en 1025 quand Richard II de Normandie la place sous la dépendance de l’abbaye de Fécamp1, cette fois avec des hommes. Le 13 janvier 1035 lors d'une assemblée tenue à Fécamp2, le duc Robert le Magnifique donne son autonomie au monastère, qui redevient une abbaye de femmes, au bénéfice de sa tante Béatrice1.

Le duc accorde avec l'accord de l'archevêque de Rouen Robert l'exemption de toute coutume épiscopale, à l'origine de l'exemption de Montivilliers2.

Dotée dans la région de nombreux biens, ils permettent d’entreprendre, sous l’abbatiat d’Élisabeth dans la seconde moitié du xie siècle, les travaux de construction de la grande église abbatiale, excellent témoin de l’architecture normande à l’époque de Guillaume le Conquérant. Le 6 avril 1192, l'abbaye est placée sous la protection spéciale du Saint-Siège.

Au xve siècle, la paroisse Saint-Sauveur, qui avait reçu les sept premières travées de la nef, fit abattre son côté nord, pour la doubler avec un large vaisseau gothique. Du xvie au xviiie siècle, l’abbaye connaît toujours un grand rayonnement, notamment sous l’abbatiat de Louise de L’Hospital (1596-1643). C'est sous son abbatiat qu'en 1602 l'abbaye est réformée3.

Abandonnée par les religieuses en 1792, l’abbaye subit pendant la période révolutionnaire une intense et multiforme occupation (bureaux, prison, garnison, magasins, écuries, etc.). Avant et après leur vente en 1811, les bâtiments ont été utilisés tout au long du xixe siècle à des fins industrielles (filature de coton puis raffinerie de sucre et enfin brasserie en 1857) et convertis par la suite en entrepôts, garages et locaux d’habitation.

En 1975, la municipalité de Montivilliers engage une réflexion sur l’avenir du site abbatial qui aboutit favorablement en 1977. La première tranche des travaux permettra l’installation en 1994 de la bibliothèque Condorcet dans le Logis des Abbesses. La seconde tranche réalisée de 1997 à 2000 a permis la restitution des espaces dans leur architecture d’origine, la création du parcours spectacle « Cœur d’Abbaye » et l’aménagement d’une salle d’expositions temporaires dans le réfectoire gothique. (src: wiki 20180705)
LEFEBVRE Lucien, VALLERY Michel on wikipedia
€15.0

BUY

BAL Nic
De Clandestiene Pers in Vlaanderen 1940-1944
Pb, 4to, 94 pp., facsimile van 33 clandestiene bladen. Voorwoord van José Gotovitch.
Nicolaas (Nic) Bal (Vilvoorde, 1916 - 1999) was een Vlaams verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, journalist en programmadirecteur televisie bij de BRT (1972-1980).
BAL Nic on wikipedia
€10.0

BUY

ATTALI Jacques
Les Juifs, le Monde et l'Argent. Histoire économique du peuple juif
Broché, in-8, 638 pp., photos, notes bibliographiques, index.
ATTALI Jacques on wikipedia
€20.0

BUY

BUYSSE Cyriel
Plus-Que-Parfait / Tickets
1ste druk ! (zie onze noot) Hardcover, mooi gebonden in halflederen band, goudopdruk op de rug, in-8, 80 pp. Zeldzaam !
Noteer dat volgens Roemans 'Plus-Que-Parfait' reeds in 1916 werd uitgegeven in 'Een vroolijk drietal', dus niet afzonderlijk. De toevoeging van 'Tickets' aan deze Lectura-uitgave van 1919 betekent dat er geen werkelijke zelfstandige eerste druk van 'Plus-Que-Parfait' bestaat.
BUYSSE Cyriel on wikipedia
€20.0

BUY

VAN DAMME Daniel
Erasmus
Pocket, 192 pp., illustraties in ZW
VAN DAMME Daniel on wikipedia
€7.5

BUY

FRANSSEN Peter, MARTENS Ludo
Het geld van de C.V.P. De dood van een ACV-leider.
Pb, 213 pp. Dit boek noemt man en paard inzake de partijfinanciering. Een hallucinant boek dat duidelijk maakt hoe het systeem werkte. Het boek had de uitdrukkelijke bedoeling (zie p. 10) de ACW-militanten los te maken van de CVP. Bevat een handig register. De pagina's 91-110 zijn aan Congo gewijd.

aanverwante studies
FRANSSEN Peter, MARTENS Ludo on wikipedia
€20.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Geld (vertaling van Money, Whence it came, where it went - 1975/1995)
Herziene uitgave. Pb, in-8, 360 pp., bibliografische noten, index.
John Kenneth Galbraith (Iona Station (Ontario), 15 oktober 1908 – Cambridge (Massachusetts), 29 april 2006) was een Amerikaanse econoom van Canadese afkomst. Galbraith wordt beschouwd als een van de belangrijkste economen van de 20e eeuw.
Belangrijk is het ontstaan van het Federal Reserve System (de 'Fed') - zie p. 132 e.v.
GALBRAITH John Kenneth on wikipedia
€12.5

BUY

VANDAELE John
Op zoek naar Het Beloofde Land. Migratie en ontwikkeling.
Pb, in-8, 117 pp., statistische tabellen over migratie, bibliografie.
Vandaele wijst op de groeiende ongelijkheid, de vloed van goedkope arbeidskrachten, de nood aan een effectief internationaal belastingstelsel.
Het beleid is niet aangepast aan de werkelijkheid maar er zijn geen eenvoudige oplossingen voor de problemen.
VANDAELE John on wikipedia
€10.0

BUY

DE BOCK Walter, DE WILDE Maurice (woord vooraf)
De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe Orde in België, voor, tijdens en na WO II.
2de druk. Gebrocheerd, omslagillustratie door GAL, 224 pp., enkele foto's in ZW, index, bibliografie. De generatie die hier wordt belicht is erin geslaagd een taboe op te hangen rond haar optreden tussen 1930 en 1950. Velen konden ontsnappen aan de repressie en hebben vanaf 1950 opnieuw topfuncties verworven in de politiek, de media, het zakenleven, de banken, het ambtenarenkorps. In dit boek maakt WDB voor het eerst bekend dat André Leysen (Ahlers, Standaardgroep, VUM, VBO, Gevaert) lid is geweest van de Hitlerjugend.
DE BOCK Walter, DE WILDE Maurice (woord vooraf) on wikipedia
€25.0

BUY

DE VROEDE M. Dr
Juliaan De Vriendt in de Politiek en de Vlaamse Beweging (1889-1900)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 175 pp., bibliografische noten, bibliografie, index op personen, index der verenigingen, index plaatsnamen, index onderwerpen.
Juliaan de Vriendt (Gent, 20 augustus 1842 – Oude God, 20 april 1935) was een Belgische kunstschilder en politicus. Hij staat vooral bekend als de vader van de gelijkheidswet (1898) samen met Edward Coremans. De Vriendt nam al in 1895 een eerste initiatief door het neerleggen van een wetsvoorstel op de gelijkberechtiging van beide talen in de wetgevende arbeid. Deze wet, na heel wat discussie in 1898 goedgekeurd, zorgde ervoor dat het Nederlands, naast het Frans, als officiële taal erkend werd in België. Dit werd begroet als een essentiële gebeurtenis in de taalstrijd.
DE VROEDE M. Dr on wikipedia
€12.5

BUY

VANSEVENANT Johny
De Agusta affaire. Kroniek van een omstreden helikopteraankoop.
Pb, in-8, 48 pp. De aankoop dateert van 1988 maar het dossier kwam aan de oppervlakte in 1994. In het dossier werd door de PS geschermd met de financiële onafhankelijkheid van de Waalse PS-federaties. Daardoor konden de verdachten beweren dat zij onwetend waren over wat er in de andere federaties (bvb. de Luikse) bekonkeld werd.
VANSEVENANT Johny on wikipedia
€10.0

BUY

VAN BOSBEKE André & WILLEMS Jan
Kirschen en Co. Het blauwe netwerk
Pb, 151 pp. Gunt ons een blik in de Antwerpse diamantwereld en de rol van Hilaire Beelen en diens liberale vrienden. Stout en onthullend. Met persoonsregister.
Trefwoorden :
Action Press blz. 109-110,
Van Wijck 109,
Taverniers Christian 109,
Blik 132,
Cams Paul 81 e.v.
notaris Cols 48,
De Morgen 15-47-59-60-69-70-87-106-109,
De Nieuwe Gazet 79,
De Post 77,
De Standaard 12-75-79,
Albert Frère 124,
Gazet van Antwerpen 33-35,
Hoste 77,
Frans Grootjans 24-28-78-79-125-129,
Het Laatste Nieuws 70-73-77-83-94,
Het Nieuwsblad 47-79,
Het Rijk der Vrouw 77,
Jean Gol 6,7, 61-69, 91, 115, 116, 119, 123, 126,130
Kwik 77,
L'Eventail 109,
L'Evénement 109,
La France Libérale 74,
La Lanterne 15,
Le Soir 21,
Maertens Albert 71-73-76-77,
Pourquoi Pas ? 6-60-92-123,
Spaarkrediet 77,
Topics magazine 27,
Trends 24-26,
Jan Van Dyck 127,
Van Thillo 77-79,
Verhofstadt Guy 61-69-70-120-122,
VUM 79,
Vlerick 24-27-28,
West Magazine 27,
Woef 77,
Zondagsnieuws 77.
VAN BOSBEKE André & WILLEMS Jan on wikipedia
€25.0

BUY

GOLDSTEIN Ivo
Croatia, A History
3rd impression. Pb, in-8, 281 pp., maps, bibliography, index.
Goldstein (°1958) is prof at the Univ of Zagreb.
GOLDSTEIN Ivo on wikipedia
€40.0

BUY

PAUWELS Luc, FRURU Lucien (Woord vooraf)
Recht en Plicht. Honderd jaar christelijk syndicalisme in de textiel 1886-1986
Pb met flappen, 4to, 191 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografische noten, rijke bibliografie. Mooi werk, resultaat van een BTK-project.
Opvallend: in 1959 vroegen de Vlaamse textielarbeiders dezelfde waarborgen als die voor de Waalse mijnwerkers.
PAUWELS Luc, FRURU Lucien (Woord vooraf) on wikipedia
€15.0

BUY

ELLIS John
Cassino: The Hollow Victory. The Battle for Rome. January-June 1944
Pb, in-8, 587 pp., maps, illustrations, photos, notes, bibliography. Based on new source material.
ELLIS John on wikipedia
€15.0

BUY

LIEVENS Stefaan Prof Dr
Graffiti. Handschriften op muren en toiletten
Pb, kleine 4to, oblong, 136 pp., illustraties, bibliografie.
Een heuse psychologische en wetenschappelijke studie over wat we in de intimiteit en de anonimiteit durven schrijven over sex, homo's, naties, politiek, vrouwen, kunst, ons lief, nazisma, fascisme, ..., over zowat alles.
Peilt ook naar de motieven van de graffiti-schrijvers.
In 2006 schreef Lievens 'In 't Geniep. Graffiti op toiletten.'
LIEVENS Stefaan Prof Dr on wikipedia
€15.0

BUY

MERCKX Raymond
Het Minderbroedersklooster te Diest tijdens het Frans Bewind
Pb, grote in-8, 70 pp., grondplan van het klooster door J. Lambert. De uitdrijving vond plaats An V 16 nivôse (5 januari 1797).
Alhoewel bescheiden levert dit werkje een schat aan gegevens over de wetgeving op de verkoop van de nationale goederen.
Van de backcover:
MERCKX Raymond on wikipedia
€10.0

BUY

CHASSAIGNE Philippe
Histoire de l'Angleterre des origines à nos jours
Poche, 608 pp., cartes, statistiques, index, bibliographie. Edition mise à jour 2008. Chassaigne est prof à Tours.
CHASSAIGNE Philippe on wikipedia
€10.0

BUY

LEWIS Norman
Napels '44 (vert. van Naples '44)
Pb (cover van Robert Capa: Napolitan Mothers), in-8, 215 pp., kaartje van Italië. Lewis (1908-2003) was een Brits journalist en auteur. Tijdens WO II nam hij deel aan de Italiaanse veldtocht. Hierover rapporteert hij in dagboekstijl. Over 28/5/1944: 'De Franse koloniale troepen gaan weer tekeer. Telkens wanneer ze een stadje of dorp innemen, volgt er een verkrachting van de complete bevolking. Onlangs zijn alle vrouwen in de dorpen Patricia (bedoeld wordt Patrica, LT), Pofi, Isoletta, Supino en Morolo aangerand. In Lenola, dat op 21 mei door de geallieerden is veroverd, zijn vijftig vrouwen verkracht, maar - (...) - zijn kinderen en zelfs oude mannen aangerand.' (155) Lewis heeft het uitdrukkelijk over Marokkaanse soldaten. Hij noemt nog de dorpen Castro di Volsci, Ceccano (waar de Britten gedwongen waren een kamp in te richten om de Italiaanse vrouwen te beschermen), Afragola, Santa Maria a Vico. Noot LT: het is een thema dat Moravia aankaartte in La Ciociara. In de Franse militaire historiografie worden deze feiten doodgezwegen. Malaparte beschreef in 'De huid' (1949) reeds de mistoestanden in Napels (o.a. kinderhandel).
LEWIS Norman on wikipedia
€15.0

BUY

GEENS Gaston
Op eigen kracht - richting geven aan Vlaanderen
Pb, in-8, 275 pp.
De pagina's 123-126 zijn cruciaal voor een goed begrip van de financiën van het Vlaamse Gewest: 90,5 miljard BEF in 1987, bestaande uit dotaties en ristorno's. Dat is een habbekrats en laat niet veel beleid toe.
Op p. 201 heeft Geens het over de vertegenwoordigers van de statische en van de dynamische staatshervorming.
Hij legt de schuld bij de franstaligen maar is het ook geen schot voor de boeg van Wilfried Martens?
Blz. 224 bespreekt kort de vorming van een eigen personeelskader voor de V.E. Toch rijkelijk laat, kan men zeggen.
De computer-techniek in de administratie moest in 1987 nog ten uitvoer worden gelegd (RITA). SIMONA (werk) werd uiteindelijk wel een succes.
Geens legde de eerste merkstenen voor fiscale autonomie maar het zou nog lang duren eer er werkelijk Vlaamse belastingen werden geïnd, zoals het Kijk- en luistergeld, heet hangijzer sinds 1977 want verbonden met de financiering van de 'rode omroep' BRT.
Heldere taal over een ingewikkelde materie.
GEENS Gaston on wikipedia
€15.0

BUY

VANDER VELPEN Jos
De CCC. De staat en het terrorisme.
Pb, 194 pp. Met noten en index. VDV noemt Jean Gol als spilfiguur en 'een al te gretige woordvoerder van de Reagan- en Natopolitiek'. Het terrorisme in België, ten dienste van wie? VDV is advokaat. Enkele namen: Action Directe, AGG, Bende van Nijvel, Pierre Carette, BOB, CIA, DIA, FBI, Gol, Litton, Wilfried Martens, Mesrinne, NAPAP, Oakley, POSA, RAF, Reagan, Sassoye, Shultz, Team Consult, Tindemans, Vreven, Vandoren, Webster, ...
VANDER VELPEN Jos on wikipedia
€25.0

BUY

LUKACS John
Hitler en de geschiedenis. Hitlers plaats in de 20ste eeuw.
Pb met flappen, in-8, 264 pp., bibliografie, index/register.
Noot LT: Lukacs argumenteert o.m. dat de Duitse werkende klasse PRO Hitler was, iets wat links georiënteerde historici niet graag horen.
Wij delen Lukacs oordeel en durven stellen dat het nationaal-socialisme - de benaming 'nazisme' verhult de oorsprong - in beginsel een socialistische ideologie aanhing: de organisatie van de massa volgens een militair model. Overigens is dat ook waar voor het Italiaans fascisme van Mussolini.
Het fascisme drijft op methoden van het populisme en moet een stemmenmachine zijn. In de massificatie en de 'Gleichschaltung' schuilt het geheim van het succes van de NSDAP. Hitler bediende zich van de democratie om die te beëindigen. In een rede op 30 januari 1941 zei Hitler: "De nationaal-socialistische revolutie versloeg de democratie via de democratie." (p. 94)
Pagina 96 is verhelderend in deze context.
LUKACS John on wikipedia
€15.0

BUY

POPPE Guy
Land zonder staat, Congo 50 jaar onafhankelijk
Gesigneerd door de auteur met opdracht (24 woorden) op het schutblad.
Hardcover, in-8, 256 pp., foto's in kleur, kaart, bibliografie.
Goed geschreven en kritisch. Guy Poppe (1946) was de Afrikaspecialist van de BRT(N)-radio, nu VRT.
Over de onafhankelijkheid stelt Poppe: "Het voornemen was duidelijk: het moest bij een formele politieke onafhankelijkheid blijven en in de praktijk mocht er liefst niet te veel veranderen."
Het zou een mooie definitie kunnen zijn van neo-kolonialisme.
POPPE Guy on wikipedia
€25.0

BUY

STORME M.-B. Dr P., Missionaris van Scheut
Evangelisatiepogingen in de binnenlanden van Afrika gedurende de XIXe eeuw
Gebrocheerd, grote in-8, 712 pp., enkele kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index.
STORME M.-B. Dr P., Missionaris van Scheut on wikipedia
€35.0

BUY

POIDEVIN Raymond (intro), TRENARD Louis, STENGERS Jean, Kurgan Ginette, THOBIE Jacques
Les Relations franco-belges de 1830 à 1934, Actes du Colloque de Metz, 15-16 novembre 1974
Broché, in-8, VI + 370 pp.
POIDEVIN Raymond (intro), TRENARD Louis, STENGERS Jean, Kurgan Ginette, THOBIE Jacques on wikipedia
€15.0

BUY

BRUNETAU Bernard
Le Siècle des génocides. Violences, massacres et processus génocidaires de l’Arménie au Rwanda
coll. « L’Histoire au présent », 254 pp., bibliographie,

BRUNETAU Bernard on wikipedia
€15.0

BUY

THOMPSON Paul, [HOBSBAWM E.J., edit.]
The Edwardians, The Remaking of British Society
« History of British Society » (edited by E.J. Hobsbawm). Hardcover, dj, in-8, xi-382 pp., illustrations, tables, bibliography, index. Important book for methodology of counting inequalities.

The following diagram is taken from Chiozza Money's book Riches and Poverty (1905):


Thompson: "... we know more about the distribution of wealth in the Edwardian population than in contemporary (1975) Britain." (11)
"Nine-tenths of the LAND was landlord-owned before 1914, rather than owner-occupied, (...)" (13)
THOMPSON Paul, [HOBSBAWM E.J., edit.] on wikipedia
€20.0

BUYDag Hammarskjöld (1905-1961)
Je demande l'impossible Que ma vie ait un sens Je demande l'insensé Que l'histoire ait un but.
Maurice Roelants
Wie kinderen heeft bezit een kans, dat hij zich zelf niet beschouwt als doel en uitkomst van alle leven.
Maurice Roelants
Om onrecht en haat volledig uit te roeien bestaat er maar één middel: de mens uitroeien.
News Items & Facts
Econopolis maakt mediastudie voor Gatz
ID: 201811141255
De vraag is wiens belangen Econopolis - een vermogensbeheerder - voor ogen heeft bij het maken van een studie.
Die van het grote publiek of die van de grote vermogens?
Er wordt gedacht aan een Vlaamse Netflix, zo luidt het.
Dat betekent zoveel als een betaalmuur om naar programma's te (mogen) kijken.
Minister Gatz, Geert Noels en Christian Van Thillo zoeken naar vers inkomen en ze zoeken dat in onze portemonnee.
Heel de zaak is aan het rollen gegaan omdat we reclamespots doorspoelen.
nws
Macron wil een Europese defensie om ons te verdedigen tegen Rusland, China en ... de USA.
ID: 201811110259
Dat vindt Trump dan weer niet leuk.

Bpost voorbereiden (laten verrotten) op een volledige privatisering; dat is waar rechts naar toe wil
ID: 201811110256
De dividenden - want die zijn er - kunnen dan naar de vrienden gaan.
Libé 20181108
Sarah Soilihi : «Je quitte La France Insoumise qui, malheureusement, se replie sur elle-même»
ID: 201811081343
nws
inflatie in Turkije boven de 25 procent; Erdogan onder druk
ID: 201811051235
nws
Jean-Luc Mélenchon houdt meeting in Lille: een daverend succes
ID: 201810301900


In zijn toespraak wijst JLM op het bestaan van artikel 63 EU:
KAPITAAL EN BETALINGSVERKEER
Artikel 63
(oud artikel 56 VEG)
1. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

2. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

Dit maakt volgens JLM het optreden tegen internationale fraude haast onmogelijk.
TESSENS Lucas
Onderzoeksresultaten
ID: 201810261905
Als je de resultaten van een onderzoek niet wil bespreken of aanvaarden, val dan de onderzoeksmethode aan of trek die in twijfel.
nws
Hugo De Ridder (1932-2018) overleden. R.I.P.
ID: 201810201674
TESSENS Lucas
Antwerpen: Groenen missen kans om op ecologische koers van de stad te wegen
ID: 201810181302
De partij is blijkbaar belangrijker dan de gezondheid van de burgers.
De Groenen schijnen niet te beseffen dat hen de wind uit de zeilen wordt gehaald als andere partijen een groene wind laten waaien en realisaties in het veld zetten (LEZ, overkapping Ring).
Het is tijd om de ego's opzij te zetten.
Noot over de Ring: wat steevast de Ring wordt genoemd is eigenlijk een autostrade dwars door de stad. Wij pleiten al jaren voor een verplicht gebruik van de Liefkenshoektunnel. Evidente oplossingen botsen op hogere financiële belangen. Taboe-onderwerp?
verzameling Toporovski inzet van expertises en gerechtsdeurwaarder-actie
ID: 201810181259
Leo Neels treedt op als raadgever en woordvoerder van de verzamelaar
DS
Roundup onkruidverdelger kopen via internet: het blijft simpel om het verbod te omzeilen
ID: 201810181255
Een Nederlandse website biedt Roundup ongestraft aan.
bestrijdingsmiddelendirect.nl
Vlaanderen botst met Spanje over Catalonië
ID: 201810181208
Reynders weigert Spaanse ambassadeur op het matje te roepen.
Bourgeois had aangekondigd dat dat wel zou gebeuren.

In Spanje wordt geschermd met de scheiding der machten.
Spanje, Turkije, Frankrijk, ..., er worden alom vragen gesteld bij de staat van de rechtsstaat.
nws
Huiszoekingen bij La France Insoumise en zelfs in privé-woonst voorzitter Jean-Luc Mélenchon
ID: 201810160700
Het ruikt naar een afrekening maar Macron en zijn regering beroepen zich op de scheiding der machten. Mélenchon houdt het op intimidatie.
Wat er ook van zij, de politieke sfeer in Frankrijk bereikt een kookpunt.
LT
Roundup: u mag het gif niet spuiten, uw ingehuurde tuinman met vergunning wel
ID: 201810091119
Tja ...
nws
Charles Aznavour (1924-2018) overleden. R.I.P.
ID: 201810011789
En als we nu eens met z'n allen een psychiatrisch verslag zouden vragen over presidenten en CEO's? Hoe ziek zijn diegenen die ons regeren en bevelen?
ID: 201808060056
affaire Benalla et Macron
ID: 201807230331
L'entourage du caïd mise en question. Le retour des 'barbouzes'?

voir aussi le S.A.C.
LT
Is België een Franse kolonie?
ID: 201806230028
In het dossier van de aankoop van nieuwe jachtvliegtuigen moet de Rafale niet via de offerteronde passeren om toch in aanmerking te komen. Een glaasje champagne met Macron drinken is voldoende.
Ook het dossier Engie en de kernuitstap loopt helemaal via het kanaal van de achterkamertjes.
In beide gevallen is de MR aan zet.
nws
Édouard-Jean-Lain Empain (Boedapest, 7 oktober 1937 - 21 juni 2018) overleden. R.I.P.
ID: 201806211130
OXFAM
Rapport Oxfam sur les inégalités
ID: 201806211021
Trump wil ruimteleger
ID: 201806190944
Trump wil dus loskomen van territoriale imperatieven (basissen op de continenten, vliegdekschepen) en het onderhouden van vazalstaten.
Elk land van de planeet wordt aldus een mogelijk doelwit en binnen enkele seconden kunnen de communicatiesatellieten van de tegenstrever worden uitgeschakeld.
Met een geostationair kanon komt een nieuwe dominantie tot stand en hangt het zwaard van Damokles letterlijk boven de hoofden van niet-bevriende staten.
Dat de USA over de technologische capaciteit beschikt, leidt geen twijfel.

Pro memorie: de dampkring is zo'n 1000 km dik en alle doelwitten komen in de ruimte-optie dus dichterbij te liggen, veel dichter dan voor intercontinentale raketten het geval is. De stuwkracht van raketten kan aanzienlijk verminderd worden omdat de aantrekkingskracht van de aarde als magneet functioneert.

Vergelijk deze strategie van Trump met die van Ronald Reagan in 1983, het zgn. Star Wars programma.
Belfius later naar de beurs, zegt Van Overtveldt. Maar ook dan blijft het één groot boerenbedrog, zeggen wij.
ID: 201805291233
Libé
+Serge Dassault. R.I.P.
ID: 201805281228
L’industriel héritier du groupe aéronautique de son père, ex-maire de Corbeil-Essonnes, propriétaire du «Figaro», est mort lundi à 93 ans. Déjà condamné pour blanchiment, il était mis en examen pour achat de votes.
DS 20180514
Nog maar 1500 krantenwinkels in Vlaanderen, zes jaar geleden nog 1975
ID: 201805141323
SPA blundert met Meeuws, CD&V doet dat met Aron Berger. In Antwerpen noemen we dat 'klunzen' ... we bedoelen de partijbonzen.
ID: 201804190304
Oh, ik ga de kieslijst wel trekken, maar neen ik heb geen partijkaart.

Ja, ik kom wel op de lijst staan, maar vrouwen de hand schudden dat is er niet bij.

Wordt het misschien: We gaan meedoen met de verkiezingen maar we gaan moeite doen om ze niet te winnen.

Wie is er nu van lotje getikt?
En dat komt allemaal van mensen die zichzelf bewieroken als goede leiders, uitstekende organisatoren, ervaren managers, goede communicatoren en nog meer fraais.


nws
Turkije valt Iraaks Koerdistan binnen en bombardeert PKK-bases
ID: 201804110725
nws
Duits parket pro uitlevering Puigdemont aan Spanje
ID: 201804031244
VEBLEN, LASSWELL en Packard
een terugblik: de beschrijvingen van de ELITES
ID: 201804030305
TESSENS Lucas / MERS
test met webm video mersnew.webm: screenvideo van de nieuwe website van MERS Antique Books Antwerp. In sommige browsers: als de video niet automatisch opstart: klik met rechter muisknop op het stilstaand beeld > besturingselementen weergeven > start. De video zal dan in autoloop draaien.
ID: 201804010145
LT
Gaat de Franse Staat zijn aandeel in het zeer rendabele Renault verkopen?
ID: 201803311352
Dit is weerom "privatisering van de winsten, collectivisering van de lasten".
Enfin, de perfide neo-liberale politiek, zeg maar.

We herinneren aan wat Galbraith zei in 'The Affluent Society' (1958): "The book sought to clearly outline the manner in which the post-World War II America was becoming wealthy in the private sector but remained poor in the public sector, lacking social and physical infrastructure, and perpetuating income disparities." Is het dat wat de neoliberaal Macron wil ? Dan moet hij gestopt worden.
GUTERRES Antonio, UN Secretary General
Really concerned, world heading to a Cold War era
ID: 201803311255
"I am really very concerned. I think we are coming to a situation that is similar, to a large extent, to what we lived during the Cold War but with two very important differences," UN Secretary General Antonio Guterres said in response to questions by reporters on the US announcement to expel Russian UN diplomats and could a new Cold War be developing.
Guterres said in the Cold War, there were clearly two superpowers with a complete control of the situation of two areas in the world.
"Now, we have many other actors that are relatively independent and with an important role in many of the conflicts that we are witnessing, with risks of escalation that are well known," he said.
RAHIR Claude (1937-2007)
bloesems
ID: 201803260214


privé-collectie
©LT-20180325
Puigdemont is opgepakt in Duitsland, zegt zijn advocaat
ID: 201803251254
Radiovisie
Denemarken schaft kijk- en luistergeld af
ID: 201803224578
Denemarken gaat het kijk- en luistergeld voor de publieke omroep afschaffen, vermoedelijk per 1 januari 2019. Dit is het gevolg van de invoering van een nieuwe mediawet. Als gevolg hiervan krijgt Danmarks Radio (DR) twintig procent minder budget ter beschikking. De financiering zal in de toekomst gebeuren uit belastinginkomsten.

Momenteel betalen de Denen jaarlijk 339,00 euro kijk- en luistergeld. Goed voor een totale opbrengst van 497 miljoen waarvan het overgrote gedeelte naar de publieke omroep DR gaat. Een klein deel is bedoeld voor de commerciële zender TV2. Het grootste budget komt uit reclame-inkomsten. Door het afschaffen van het kijk- en luistergeld moet de DR de komende jaren flink bezuinigen. De Deense publieke radio en tv is geheel reclamevrij.

Maria Rørbye Rønn, baas van de publieke omroep: “Het wegvallen van bijna 104 miljoen euro is een hoop geld en heeft grote consequenties voor de productie van nieuwe Deense programma’s. Het zal te merken zijn voor kijkers en luisteraars. Mijn taak is nu om de DR economisch in evenwicht te houden en te zorgen dat er een nieuwe strategie voor de toekomst komt.”

Denemarken is niet het eerste land waar het kijk- en luistergeld wordt afgeschaft. In Nederland gebeurde dit al in 2001. Vlaanderen volgde een jaar later. In Wallonië zijn er plannen om deze belasting, mogelijk nog dit jaar af te schaffen. In Duitsland, Franrijk en Engeland betalen inwoners nog altijd hun bijdragen. Zwitserland stemde onlangs, tijdens een referendum tegen het afschaffen van het kijk- en luistergeld. (radio.nl)
Le Monde
Sarkozy officieel in staat van beschuldiging gesteld
ID: 201803221450
nws
WO II nog niet afgelopen: Polen gaat 690 miljard euro aan herstelbetalingen eisen van Duitsland
ID: 201803221446
GBR: Russische diplomaten uitgezet
ID: 201803210435
PM May doet geloven dat het Kremlin achter de vergiftiginszaak zit.
Ja, en mijn hond is ziek geworden, ook de schuld van Putin.
nws
50 miljoen Facebook-accounts te grabbel op de markt - koers Facebook onderuit
ID: 201803210427
nws
20 maart 2017: onderzoeksrechter ondervraagt Nicolas Sarkozy over financiering campagne in 2007
ID: 201803210343
Hugo Claus. 19 maart 2008 - 19 maart 2018. Na 10 jaar dood nog steeds springlevend. Rebellen sterven niet.
ID: 201803190245
LT
gezien bij Veilinghuis Bernaerts: genderneutraal, dacht ik toen
ID: 201803181841

De automatische correctietool van Microsoft onderlijnde 'genderneutraal' (kijk, nu doet ie het weer) met van die rode golfjes. Zou het dan toch fout zijn?
nws
18 maart 2018: Vladimir Poetin vandaag herbevestigd als president van de Russische Federatie
ID: 201803181255
FET
Beursgang Belfius in kernkabinet en aan zijden draadje, schrijft De Tijd.
ID: 201803161304
Gaat het bestelen van de Staat, van ons allen dus, dan toch niet door?
LT
woontoren in Brussel-Noord
ID: 201803111559
Het Financieele Dagblad
Nederlandse groep koopt tijdschriftendrukkerij van Corelio
ID: 201803111213
Corelio neemt afscheid van het drukken van tijdschriften, reclamemateriaal, catalogi en brochures. De rotatiedrukkerij wordt verkocht aan CirclePrinters, de grootste drukkersgroep van Nederland.


PACOLET Jozef
234 van de 803 rusthuizen in Vlaanderen zijn al in privé-handen en dat is een alarmerende trend
ID: 201803090233
nws
Leuven University Press brengt Narrenschip opnieuw uit - Een mooi initiatief in deze zotte tijden
ID: 201803081210
DEEL 1 : Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling - DEEL 2: Het schip ingaan – inleiding en aantekeningen
Auteurs: Theo Janssen - Ann Marynissen
Onderwerp: Letterkunde
Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden
nws
Telenet neemt De Vijver Media volledig over
ID: 201803080232
BMA
Het Mededingingscollege van de BMA keurt het verwerven van gezamenlijke zeggenschap over Mediafin door Roularta en Rossel goed
ID: 201803072514
PERSBERICHT
Nr. 4/2018
07 maart 2018
Het Mededingingscollege van de BMA keurt het verwerven van gezamenlijke zeggenschap over Mediafin door Roularta en Rossel goed
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 06 maart 2018 het verwerven van de gezamenlijke zeggenschap over Mediafin NV door Roularta Media Group NV en Rossel & Cie NV goedgekeurd.
De concentratie is deel van een transactie waarin Roularta Media Group NV haar aandelen in Medialaan (50%) verkoopt aan De Persgroep NV en De Persgroep NV haar aandelen in Mediafin NV (50%) verkoopt
aan Roularta Media Group NV.
De concentratie werd vooral onderzocht betreffende de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige en Franstalige tijdschriften.
Het College heeft geoordeeld dat de concentratie geen significante beperking van de mededinging op de betrokken markten dreigt te veroorzaken.

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Prof. em. dr. Jacques Steenbergen
Voorzitter
Tel. +32 (2) 277 73 74
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be
Website: www.mededinging.be
nws
Zwitsers beslissen in referendum om kijk- en luistergeld (KLG = 390 EUR per jaar) te blijven betalen
ID: 201803051146
In Duitsland, Oostenrijk en Denemarken willen rechts-populistische partijen het KLG afschaffen.
In Vlaanderen deed een zogenaamd linkse populist, Steve Stevaert, dat al in 2001. zie het eindverslag van de Dienst Kijk- en Luistergeld, gepubliceerd in 2002

In Nederland werden de omroepbijdragen in 2000 gefiscaliseerd. zie de nota die MERS daaraan wijdde; met korte historiek


De Zwitsers hebben blijkbaar begrepen dat de afschaffing van het KLG de financiering - en dus de toekomst van de openbare omroep - in handen van de uitvoerende macht en die van de reclamesector legt.
DE STANDAARD
Gewezen ‘chef controles’ werkt bij organisatie die Napoleon Games en Ladbrokes adviseert - Ex-topman Kansspelcommissie is nu adviseur voor goksector
ID: 201802280965
Die titel vulde de voorpagina van de DE STANDAARD van vandaag.
De journalist van dienst schreeuwt moord en brand.

Maar ... hoeveel premiers en ministers aanvaarden er een bestuurdersfunctie in grote bedrijven na hun politieke carrière ?
Waarom mag een ex-topambtenaar niet doen wat een politicus wèl mag ?
Er is iets loos in het mediabedrijf: een gebrek aan nuancering en dieper nadenken. Of is het een afrekening?

De Tijd
Vastgoedgids van De Tijd verschaft nuttige informatie over alle prijzen van woonhuizen, appartementen en bouwgronden in alle 589 Belgische gemeenten
ID: 201802270148Aan de brochure is een interactieve vastgoedkaart gekoppeld.
Die kunt u raadplegen op naar de kaart
Beetje technisch: voor de legende koos men van donkergroen over geel naar oranje en rood. De gemeenten waarover geen gevens bekend zijn, worden in het grijs ingekleurd.

nws
de Belfius saga: nu wil OpenVLD met heel FPIM naar de beurs
ID: 201802261158


FPIM is het staatsvehikel waarin de staatsparticipatie geparkeerd staan
LT
Marc Raisière, CEO, Belfius over de geplande beursgang van de staatsbank in: De Standaard 24 februari 2018
ID: 201802241554
'Als ze kiezen voor een beursgang, ja. Ze kunnen ook 100 procent van de aandelen houden en daardoor meer dividend innen. Het is aan de regering om te beslissen. Willen we dividend? Willen we aan schuldafbouw doen of willen we geld voor een investeringspact.'

Natuurlijk durft Raisière niet zeggen dat de beursgang van Belfius SLECHT beleid is. Daarom suggereert hij enkel het behoud van de 100 procent door de Staat, wij allen dus.
UVCW
Waalse gemeenten willen hun deel uit opbrengst verkoop Belfius
ID: 201802211118
L’Union des Villes et communes de Wallonie monte au créneau dans le contexte de la prochaine mise en bourse d’une part du capital de Belfius par l’Etat fédéral. L’association municipaliste souhaite avant tout la garantie du maintien d’une majorité publique dans le capital de la banque. Elle n’entend pas non plus que ses membres, actionnaires historiques du Holding communal, soient discriminés par rapport à d’autres et exige une compensation par rapport au geste qui semble vouloir être consenti en faveur des ex-coopérateurs d’Arco.

lire plus ...

LT
Erik Zwysen schrijft over de geschiedenis van de pleegzorg
ID: 201802091555
Erik Zwysen is maatschappelijk assistent (1977) en licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (1990). Werkte als bureelbediende (1972) en arbeider (1974). Was in Antwerpen vast afgevaardigde bij het jeugdbeschermingscomité (1978), maatschappelijk werker en coördinator voor de private plaatsingen bij de dienst voor pleegzorg De Mutsaard (1978-2001), directeur bij de thuisbegeleidingsdienst Joba en administratief directeur bij de vzw De Hand (2001-2008). Was redacteur bij het Tijdschrift voor Welzijnswerk en bij het Tijdschrift voor Pleegzorg. Schreef artikels over de geschiedenis van de pleegzorg in Vlaanderen en over het Antwerpse muziekleven in het interbellum.

Zijn website is meer dan de moeite waard en bevat een schat aan gegevens over een thema dat weinig besproken wordt.


website erik zwysen
overlijdens in 2017. R.I.P.
ID: 201802070150
MIKA J.P.
Les Chefs [au Congo-Kinshasa]
ID: 201801301338
olie op doek, 78x60 cm, gesigneerd en gedateerd 2010 O.M., privé-collectie. Kunstwerk op bestelling uitgevoerd.

Hoe gaat Congo naar verkiezingen?

Tante Terry (Esther Van Ginderen - Verbeeck)(1931-2018) overleden. R.I.P.
ID: 201801301189
De Kamer droeg donderdag voormalig Open Vld-minister Fientje Moerman voor als Nederlandstalig rechter bij het Grondwettelijk Hof.
ID: 201801260324
Staf: we zijn dan af van dat nachtelijk gesnotter aan de telefoon.

de samenstelling van het Grondwettelijk Hof
LT
Na de Brexit blijven er 73 zetels in het Europarlement leeg. Of toch niet?
ID: 201801260255

Straatsburg, 15 juli 2017
(...)
François: Dan kunnen we de kosten verlagen.
Ulrich: Allez François, dat laten we toch niet gebeuren. We eisen die bijkomende zitjes op en verdelen ze.
François: Maar waarom?
Ulrich: Héwel, een politicus is na twee à drie jaar al behoorlijk aangebrand in ons land. Deals, verdachtmakingen, sexschandaaltje, ... Ge kent dat hé.
We moeten die gasten toch ergens kunnen parkeren.
François: Ja, eigenlijk hebt ge gelijk. Bij ons is dat 't zelfde.
Ulrich: Héwel dan, dat is dan afgesproken. Pakt gij ook nog een cognac?


Maud Vanhauwaert
witruimte
ID: 201801251661
1.233: zoveel mensen zet Carrefour aan de deur
ID: 201801251647
Het telefoontje vanuit Davos:
Kris: 1.233 is wel heel veel hé Alexandre. 't Zijn hier verkiezingen binnenkort.
Alexandre: We hebben wat speling gelaten. We gaan hard onderhandelen en dan geven we u die 233 sukkels cado. Die hebt gij dan zogezegd uit de brand gesleept. Ge moet gewoon zien dat de vakbonden die pluim niet op hunnen hoed steken, hé.
Kris: Ah, zo.
Alexandre: We brengen de gesprekken in een patstelling. Gij roept ons naar het kabinet en daarna is dan de deal rond: van 1233 naar 1000. Ge steekt dan wel iets in mekaar, zo van "de bedrijfseconomische imperatieven" en "de gewijzigde situatie op de markt door de oprukkende e-commerce" ... allez, ge kent da wel, hé. Met die Arco-deal erbij na de verkoop van Belfius zult ge da wel overleven.
Ik denk trouwens da wij wat Belfius gaan kopen ... gezonde bank, hé.


Jaarverslag Carrefour 2016
Op Gedichtendag wordt Maud Vanhauwaert aangesteld als nieuwe stadsdichter van Antwerpen
ID: 201801230002
verneem meer over Maud VanhauwaertDubbel en dik verdiend, meiske! Proficiat !!!

Creativity is intelligence having fun
14 janvier 2018: Discours de Jean-Luc Mélenchon sur le bonheur des gens
ID: 201801190152


à voir sur YouTube
LT
Samen. Amen. Groen blaast Samen op in Antwerpen.
ID: 201801180829
De kleerscheuren lijken het grootst bij SP.A.
Dat heb je als je met aangeschoten wild aan de start komt.
LT
Fernand Huts kocht voor 17,5 miljoen euro 450 hectaren grond in Zeeuws-Vlaanderen van het OCMW-Gent. Die koop wordt nu aangevochten.
ID: 201801171730
De boeren vechten de verkoop aan omdat de 72 percelen in één blok werden verkocht. Dan kunnen enkel miljardairs bieden.
De praktijk om grond van de overheid aan te bieden in zeer grote aaneengesloten blokken was reeds schering en inslag tijdens het Directoire (17951027 tot 17991109), onder Frans Bewind dus. Op die manier konden grote domeinen ontstaan in handen van slechts enkelen. Het is de problematiek van de 'verkoop van nationale goederen'.
Nu is Zeeuws-Vlaanderen steeds een heet hangijzer geweest.
Na WO I wilde België het gebied (samen met Limburg) annexeren maar kreeg in Versailles het deksel op de neus.
We verwijzen naar enkele boeken en berichten rond het thema.Uit het jaarverslag van OCMW Gent 2016:
"Ook in 2016 verkocht OCMW Gent een aantal stukken patrimonium
zoals woningen, hoeves, landbouw- en bouwgronden… voor een
totaal bedrag van 27.500.000 euro (2015: 18.300.000 euro). Hierbij
proberen we in de inkomsten voor het OCMW te maximaliseren,
maar ook in te spelen op noden van organisaties waar we achter
staan. Op die manier kan OCMW Gent het geld in projecten stoppen
waar Gentenaars iets aan hebben.
Hieronder enkele voorbeelden van verkopen in 2016:
➤ Een hoeve Hogevorst 26 in Assenede met een totale kadastrale
oppervlakte van 30 ha 59 a 53 ca verkocht aan de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) voor de grondenbank Gentse Kanaalzone,
om ruilgronden te hebben die de verloren natuur bij de
ontwikkeling van het havengebied compenseren. De verkoopprijs
van deze hoeve bedraagt 2.498.400,00 euro.
➤ Landbouwgronden in Zwijnaarde en Sint-Martens-Latem
verkocht aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de
uitbreiding van het Parkbos.
➤ Verkoop van 6 ha 31 a 44 ca grond in Sint-Lievens-Houtem aan
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de uitbreiding
van het Kottembos."
Opvallend wel dat het OCMW een beleid huldigt/huldigde van MAXIMALISATIE van inkomsten.
Persbericht Roularta
Roularta brengt bindend bod uit op Sanoma-magazines en verankert zich in print
ID: 201801170108Het beursgenoteerde Roularta Media Group heeft een bindend bod uitgebracht op de Belgische Sanoma-titels met uitzondering van de woonbladen. Het pakket omvat de weekbladen Libelle/Femme d’Aujourd’hui (CIM 245.504 exemplaren) en Flair N/F (CIM 74.222 exemplaren), de maandbladen Feeling/Gaël (CIM 69.132 exemplaren) en de magazines La Maison Victor, Communiekrant, Loving You en She Deals. De websites (met o.a. flair.be en libelle.be met respectievelijk 804.135 en 600.841 real users/maand volgens CIM), line extensions en social mediakanalen van deze titels zijn eveneens in het bod opgenomen. De totale 2017 omzet van deze merken bedraagt circa 78 miljoen euro voor een overnameprijs (inclusief pensioen- en abonnementenverplichting) van 33.7 mio euro.

De (offline/online) doelgroepen van die mediamerken zijn uitgesproken vrouwelijk en dus een mooie aanvulling op de reeds bestaande andere hoogkwalitatieve doelgroepen die bereikt worden via de huidige magazinemerken van Roularta (Knack, Le Vif, Trends, Sportmagazine, Nest, Plus Magazine enz.).

Naar aanleiding van deze belangrijke transactie, verkoopt Roularta de titels “Ik ga Bouwen/ Je vais Construire” voor een prijs van 1 miljoen euro aan Sanoma, die in mindering komt van de overnameprijs voor de Sanoma titels. Het zijn titels die aansluiten bij het portfolio woon- en decobladen van Sanoma.

Roularta wil door deze consolidatie en dankzij de synergie met de magazinemerken van de groep, zorgen voor de continuïteit en de multimediale groei van deze titels.
Indien het bod goedgekeurd wordt door Sanoma, zal de transactie voorgelegd worden aan de Belgische mededingingsautoriteiten .

Vooruitzichten

In 2017 heeft Roularta Media Group te maken gehad met een daling van de reclamebestedingen, met de kosten van de investeringen in de lancering van nieuwe projecten zoals het e-commerceplatform Storesquare en met andere éénmalige kosten. Roularta verwacht dan ook een negatieve EBIT. Voor het boekjaar 2017 wordt geen dividend voorzien.

In 2018 zorgen lagere kosten, de nieuwe 50% participatie in Mediafin (Tijd/Echo), de recente acquisities Landleven (Nederland) en Sterck (Antwerpen en Limburg) en de andere nieuwe activiteiten, voor een positieve bijdrage.

Daarenboven wordt voor 2018 verwacht dat een belangrijke meerwaarde wordt geboekt van ongeveer 145 miljoen euro op de aandelen Medialaan, na de closing van de transactie in het eerste kwartaal.

Vanaf 2019 dalen voor Roularta de financiële kosten met ongeveer 4,5 miljoen door de terugbetaling van een obligatielening van 100 miljoen euro en dalen de leasingkosten met ongeveer 9 miljoen door de afronding van de Econocom-contracten.

Roularta Media Group heeft belangrijke toekomstkeuzes gemaakt door in te zetten op consolidatie en innovatie binnen het kader van haar kernactiviteiten. Na het afstaan van de Medialaan 50%-participatie aan de Persgroep is de beoogde mogelijke overname van de Sanoma-titels, naast de investering in Mediafin en de andere recente overnames, een belangrijke aanzet om ook de komende jaren verder een gezonde groei te realiseren.


aandeelhouders RMG

Uit het persbericht van Sanoma Group, Helsinki:
“We have now finalized our major portfolio restructuring in our Media business in the Netherlands and Belgium with the divestment of the Dutch SBS TV business last year, and now the Belgian women’s magazine titles. The Belgian magazine titles will have more synergies with RMG than with our Dutch magazine business and that will give these titles and the team working on them better prospects for future development. Our remaining magazine and online portfolio predominantly in the Dutch market has good market positions, which provide excellent opportunities for continued success,” says Susan Duinhoven, President and CEO of Sanoma.
LT
13 januari 2018: CD&V plant 1 miljoen huisbezoeken voor gemeenteraadsverkiezingen, zegt Wouter Beke. Hier niet welkom.
ID: 201801140107
Ajaj, en ik heb mij bij 'Bel-mij-niet-meer' aangemeld om via de telefoon niet te worden lastig gevallen.
Bestaat er ook een site 'Kom-niet-langs'?
Want ik heb geen zin om de dieven die mijn Belfius-bank willen jatten (naar de beurs brengen noemen ze dat) te ontvangen.
LT
13 januari 2018: poedermelk van Lactalis besmet met salmonella - reportage TF1 gedeeltelijk in spiegelbeeld uitgezonden
ID: 201801132358
De reportage van TF1 over de salmonella-besmetting van Lactalis-producten werd gedeeltelijk in spiegelbeeld uitgezonden, vooral wanneer merknamen in beeld werden gebracht. Toeval?
De besmetting werd reeds in december 2017 ontdekt en een groot aantal loten van de babymelk werden teruggeroepen.
De Lactalis-groep kijkt aan tegen honderden klachten die ook juridische gevolgen moeten hebben.
op 10 december 2017 verspreidde Lactalis volgend persbericht:


Opvallend is de lange periode (vanaf 15/2/2017) die Lactalis vermeld voor de teruggeroepen producten. Die zijn op het moment van het terugroepen wellicht in ruime mate geconsumeerd door de baby's.